Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Juny 2022

Defensar la nostra platja

Alba Bou Jordà

Juny 2022

Sabores de El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Juny 2022

2023: l’hora de fer memòria i triar

Jordi Ibern i Tortosa

Juny 2022

Más ayudas y menos prohibiciones

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Maig 2022

Els carrers són nostres

Alba Bou Jordà

Maig 2022

El Prat, ciutat d'entitats

Juan Pedro Pérez Castro

Maig 2022

Iniciatives útils per al Prat

Jordi Ibern i Tortosa

Maig 2022

Cuidemos a quien nos cuida

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Maig 2022

Que no la paguen los de siempre

Carmelo Declara Merino

Abril 2022

La restauración, un motor de El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Pàgines