Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Juny 2024

Més Europa, més progrés

Juan Pedro Pérez Castro

Juny 2024

Som la teva veu

Jordi Ibern i Tortosa

Juny 2024

Respeto y solvencia

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Juny 2024

La historia

Rafael Millán Carracedo

Juny 2024

Lo que otros opinan

Mario Cifuentes Jiménez

Pàgines