Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Octubre 2023

Tu decideixes el Prat del futur!

Juan Pedro Pérez Castro

Octubre 2023

Molta feina a fer

Jordi Ibern i Tortosa

Octubre 2023

Por su seguridad y nuestra tranquilidad

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Octubre 2023

Cultura, tradició, llengua i nació

Gerard Valverde i Polo

Octubre 2023

La playa de El Prat, ¿inclusiva o exclusiva?

Rafael Millán Carracedo

Octubre 2023

Fieles a nuestros principios

Jorge Monteagudo González

Pàgines