Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Març 2019

Diálogo

Lluís Mijoler

Març 2019

Y ahora, generales

Juan Pedro Pérez Castro

Març 2019

Apartamentos tutelados gratuitos

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Març 2019

Múltiple oportunidad

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Març 2019

Rumbo a las municipales de 2019

Sandra Patricia Daza Puente

Març 2019

Si paramos, se para el mundo

Cristina Simón Molina

Març 2019

L'habitatge, l'assignatura pendent

Immaculada Llopis Climent

Febrer 2019

Cap a les municipals

Lluís Mijoler

Febrer 2019

2019, un año clave

Juan Pedro Pérez Castro

Febrer 2019

La ocupación, un gran problema

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Febrer 2019

La inseguretat i les sensacions

Jordi Ibern i Tortosa

Pàgines