Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Abril 2019

Garantia de futur

Lluís Mijoler

Abril 2019

La España que queremos

Juan Pedro Pérez Castro

Abril 2019

La seguridad, una prioridad

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Abril 2019

¿Qué nota nos pones?

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Abril 2019

La importancia de leer

Sandra Patricia Daza Puente

Abril 2019

Piensa en verde

Cristina Simón Molina

Abril 2019

Dos mandats i prou

Immaculada Llopis Climent

Març 2019

Diálogo

Lluís Mijoler

Març 2019

Y ahora, generales

Juan Pedro Pérez Castro

Març 2019

Apartamentos tutelados gratuitos

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Pàgines