Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Octubre 2022

L'Eixample Nord, el Prat del futur

Alba Bou Jordà

Octubre 2022

Un nou barri per al Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Octubre 2022

Fer més i fer-ho millor!

Jordi Ibern i Tortosa

Octubre 2022

Otra vez juntos

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Octubre 2022

Ganas e ilusión

Carmelo Declara Merino

Juliol 2022

Un verano inolvidable para todos

Juan Pedro Pérez Castro

Juliol 2022

2023: escrivim el Prat del futur

Jordi Ibern i Tortosa

Juliol 2022

Suspenso

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Juliol 2022

Orgullo y libertad

Carmelo Declara Merino

Juny 2022

Defensar la nostra platja

Alba Bou Jordà

Juny 2022

Sabores de El Prat

Juan Pedro Pérez Castro

Pàgines