Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Maig 2020

L'Ajuntament no s'atura

Juan Pedro Pérez Castro

Maig 2020

Cap persona pot quedar enrere

Jordi Ibern i Tortosa

Maig 2020

Resistiremos

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Maig 2020

Todo esto debe servir para algo

Sandra Patricia Daza Puente

Abril 2020

Cuidémonos

Juan Pedro Pérez Castro

Abril 2020

Gracias

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Abril 2020

Retos y esperanzas de un confinamiento

Sandra Patricia Daza Puente

Març 2020

Emergència climàtica

Juan Pedro Pérez Castro

Pàgines