Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Març 2021

El Prat ho vol i Catalunya s'ho mereix

Juan Pedro Pérez Castro

Març 2021

1.744 gracias

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Març 2021

Pase lo que pase

Carmelo Declara Merino

Febrer 2021

Preparades per votar quan calgui

Alba Bou Jordà

Febrer 2021

Queremos votar!

Juan Pedro Pérez Castro

Febrer 2021

No a l'ARE SUD 2, no a malmetre l'entorn

Jordi Ibern i Tortosa

Febrer 2021

Un nuevo desaire a otra propuesta

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Febrer 2021

Es necesario un cambio

Carmelo Declara Merino

Gener 2021

Un Nadal difícil

Alba Bou Jordà

Gener 2021

Marta

Juan Pedro Pérez Castro

Pàgines