Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Novembre 2021

Avancem cap a una ciutat més justa

Alba Bou Jordà

Novembre 2021

"Sortiu i disfruteu"

Juan Pedro Pérez Castro

Novembre 2021

Al costat de la gent, el canvi és possible

Jordi Ibern i Tortosa

Novembre 2021

La mano en el bolsillo

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Novembre 2021

Individualismo o comunidad

Carmelo Declara Merino

Octubre 2021

Pel delta, alcem la veu

Alba Bou Jordà

Octubre 2021

Réentrée

Juan Pedro Pérez Castro

Octubre 2021

Comencem un nou curs polític!

Jordi Ibern i Tortosa

Octubre 2021

Siguen sin "preokuparse"

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Octubre 2021

Don dinero

Carmelo Declara Merino

Juliol 2021

El Delta és vida

Alba Bou Jordà

Juliol 2021

Queda feina per fer

Juan Pedro Pérez Castro

Pàgines