Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Gener 2019

Un Nadal en Comú

Lluís Mijoler

Gener 2019

Queremos un gobierno que gobierne

Juan Pedro Pérez Castro

Gener 2019

Si el comerç somriu, el Prat és viu

Jordi Ibern i Tortosa

Gener 2019

Cuento de Navidad

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Gener 2019

Se busca líder para la izquierda

Cristina Simón Molina

Gener 2019

"Inauguritis" aguda

Immaculada Llopis Climent

Desembre 2018

M'agrada el Prat

Lluís Mijoler

Desembre 2018

Se't troba a faltar, Ernest

Juan Pedro Pérez Castro

Desembre 2018

Algo más que un puente

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Desembre 2018

El privilegi de viure al Prat

Jordi Ibern i Tortosa

Pàgines