Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Juliol 2021

El Delta és vida

Alba Bou Jordà

Juliol 2021

Queda feina per fer

Juan Pedro Pérez Castro

Juliol 2021

Respeto a nuestro Delta

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Juliol 2021

Protejamos La Ricarda

Carmelo Declara Merino

Juny 2021

A la casella de sortida

Alba Bou Jordà

Juny 2021

El Prat, en zona azul

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Juny 2021

El futuro es ahora

Carmelo Declara Merino

Maig 2021

Un Pla per viure

Alba Bou Jordà

Maig 2021

Vacunas, mentiras y esperanza

Juan Pedro Pérez Castro

Pàgines