Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Juny 2021

A la casella de sortida

Alba Bou Jordà

Juny 2021

El Prat, en zona azul

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Juny 2021

El futuro es ahora

Carmelo Declara Merino

Maig 2021

Un Pla per viure

Alba Bou Jordà

Maig 2021

Vacunas, mentiras y esperanza

Juan Pedro Pérez Castro

Maig 2021

Diposita aquí el teu masclisme

Jordi Ibern i Tortosa

Maig 2021

Totalitarismo

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Maig 2021

Cuestión de principios

Carmelo Declara Merino

Abril 2021

¿Más de lo mismo o gobierno de progreso?

Juan Pedro Pérez Castro

Pàgines