Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Abril 2023

Tomamos la iniciativa

Juan Pedro Pérez Castro

Abril 2023

Hem triat transformar amb tu!

Jordi Ibern i Tortosa

Abril 2023

Todo tiene su fin

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Abril 2023

Orgullo Pota Blava

Carmelo Declara Merino

Març 2023

Sin feminismo no hay democracia

Juan Pedro Pérez Castro

Març 2023

Útils a les persones

Jordi Ibern i Tortosa

Març 2023

Aprovecha la oportunidad

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Març 2023

Los beneficios, para las mayorías

Carmelo Declara Merino

Febrer 2023

El Prat, patas arriba

Juan Pedro Pérez Castro

Pàgines