Imatge gràfica de l'ODS 15. Vida Terrestre

ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres

Quina és la seva finalitat?

La finalitat d'aquest ODS és la conservació, la restauració i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i dels d’aigua dolça, fent especial esment de la preocupació pels sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya. Així com aturar la destrucció dels hàbitats naturals i renaturalitzar espais de les ciutats resulta imprescindible per preservar la biodiversitat, que és l’altra gran fita d’aquest objectiu.

Per preservar els ecosistemes terrestres és necessari conèixer-los bé, incorporar la gestió ecosistèmica en la planificació del territori amb una visió holística i interconnectada, així com protegir les espècies amenaçades i garantir una bona gestió dels espais protegits. A més a més, cal revertir la degradació dels ecosistemes (desertització, etc.) i prendre mesures per evitar el tràfic d’espècies i la introducció d’espècies invasores.

Els ecosistemes terrestres garanteixen el funcionament del planeta i l’equilibri de tots els cicles naturals, i aporten serveis que beneficien tots els éssers vius (aire net, retenció de les aigües, proveïment d’aliment, etc.).

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Conèixer els animals que pots trobar més fàcilment al nostre voltant, la majoria de les espècies estan protegides per la llei, fet que comporta que la ciutadania tinguem uns deures espescials envers aquests animals.
  • Fer compostatge cassolà, enriqueix el sòl, afavoreix la diversitat i redueix la necessitat d'utlitzar fertilitzants químics.
  • Consumir procutes de temporada, més bons, econòmics i respectuosos amb el medi ambient.
  • Evitar l'ús de pesticides i productes tòxics que puguin anar a parar a rius i llacs.
  • Tenir en compte les indicacions a seguir en relació a les espècies invasores (no donar de menjar, etc).

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Birdwatching, observeu les aus del Delta

Els aiguamolls del delta del Llobregat són un espai privilegiat per a l’observació d’aus.

Descobriu la natura del Delta

Un munt d’aus, animals marins i plantes a tocar de casa!