L’objectiu general de l’estudi és l’anàlisi dels hàbits de consum i compra al municipi del Prat de Llobregat. Per tal de desenvolupar-ho s’han realitzat 400 entrevistes telefòniques a les persones responsables de les compres a la llar. 

En els següents documents es poden trobar les dades del municipi  i  podeu trobar les dades de la demarcació de Barcelona a l'enllaç .