Subvencions per a la millora dels establiments adherits al segell “El Prat, Comerç de Qualitat”

2022

Beneficiaris: aquells comerços que ja tenen el segell de qualitat o que han sol·licitat formar part del programa per obtenir-lo.

La finalitat d’aquesta subvenció és fomentar la modernització i la qualitat del sector comercial i de serveis de la nostra ciutat.

El període de presentació de sol·licituds serà del 30 de juny al 16 de setembre del 2022

Són destinataris/es d’aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques titulars d’una activitat comercial amb un establiment comercial o de serveis ubicat al terme municipal del Prat del Llobregat, i que estiguin en procés d’acreditació o acreditades amb el segell “El Prat, Comerç de Qualitat” que impulsa l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament.

Podeu consultar el detall dels requisits a les bases específiques de la subvenció.

Despeses vinculades a les obres de millora de l’accés a l’entrada de l’establiment i de millora de l’accessibilitat interior del local, executades al 2022.

  • Despeses vinculades a la millora de la imatge exterior i de l’interior del local consistent en:
    • Retolació externa: disseny, producció i instal.lació.
    • Aparador: assessorament, disseny, il·luminació i decoració.
    • Canvi d’il·luminació general amb criteris d’eficiència energètica, canvi de paviment i/o canvi de mobiliari.
    • Reforma integral (resten excloses les obres de manteniment i conservació del local com ara pintar el local, abrillantar el terra, etc.)
  • Despeses vinculades a la millora de la gestió del negoci, com ara comerç online, programes de gestió, comunicació referida a la gestió de xarxes socials i projectes web, i connectivitat.

 

Resten excloses les despeses de lloguer encara que estiguin vinculades a la millora de l’establiment.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i fins el 16 de setembre, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l’Ajuntament

Documents relacionats:

Anunci de la convocatòria (pdf - 257091 bytes)

Bases reguladores de la convocatòria (pdf - 279269 bytes)

Sol·licitud de la subvenció (pdf - 232012 bytes)

Sol·licitud de transferència bancària (pdf - 588710 bytes)

Sol·licitud de cobrament (pdf - 588995 bytes)

Justificació de subvenció (pdf - 389113 bytes)