El  Pla Estratègic de Comerç 2019-2025 és un projecte centrat essencialment en ajudar el comerç local a encarar els nous reptes que li planteja una realitat complexa i en continua transformació.

 

La iniciativa vol establir les línies estratègiques per definir un comerç urbà competitiu, amb la qualitat com a tret definitori. Aquests eixos d’actuació han estat consensuats per l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat amb representants del sector comercial de la ciutat.

El Pla s’estructura sobre 6 objectius que es desglossen a través de  15 línies estratègiques:

  • Afavorir la continuïtat urbanística entre els eixos comercials per consolidar una imatge de municipi atractiu, agradable i còmode per a la mobilitat del vianant.
  • Millorar la qualitat i el valor percebut de l'oferta dels comerços del municipi per atraure a residents de totes les edats.
  • Incrementar l'atractiu de l'oferta comercial i de la restauració, especialment per als  no residents (persones treballadores i turistes).
  • Millorar la cohesió i la implicació entre els comerciants del municipi.

  • Incrementar la solidesa dels negocis.

  • Augmentar la implicació del sector i la seva capacitat de concertació i col·laboració.

 

Al document relacionat es poden veure les línies estratègiques.