"El Prat comerç de qualitat" és un programa d'assessorament i acreditació de la qualitat dels establiments comercials del Prat que té per objectiu millorar la gestió i la competitivitat del comerç local.

Cofinançat per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, el procés d'acreditació inclou una visita presencial de professionals experts al vostre establiment per compartir les vostres preocupacions i els vostres interessos i realitzar una autodiagnosi amb els punts forts i febles i les oportunitats de millora del vostre comerç.

Un cop analitzat el resultat de l'autodiagnosi us oferim un ventall d'accions i propostes de millora. Conjuntament amb els experts, que us acompanyaran durant tot el procés, i amb el suport d'una guia de competitivitat, s'establiran les mesures a emprendre per rebre l'acreditació com a comerç de qualitat. Amb aquesta acreditació, podreu promocionar el vostre establiment, guanyar en volum de vendes i reduir costos.

 

Podran ser beneficiaris d’aquesta acreditació de qualitat els establiments comercials i de serveis que compleixin els requisits mínims següents:

  • Exercir l’activitat empresarial al municipi del Prat del Llobregat i disposar dels permisos i llicències necessàries.
  • No haver tingut cap sanció municipal per a l’exercici de l’activitat en els dos anys anteriors a la data de sol·licitud de l’acreditació.
  • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Haver participar en el programa d’assessorament i acreditació amb la Consultora que certificarà el seu nivell de qualitat

El procés s’inicia quan els establiments interessats en l’obtenció de l’acreditació de qualitat la sol·liciten i dura tot l’any.

Pots descarregar-te el document de sol·licitud de participació amb document relacionat en aquest apartat.

  • S’ha d’omplir el document de participació. La documentació que es requereix és la sol·licitud signada pel titular de la llicència d’activitat. Si el titular és una persona jurídica, documentació que acrediti la presentació de la persona que subscriu la sol·licitud.
  • El document omplert s’ha d’enviar al correu electrònic següent comerc@elprat.cat
  • A partir del lliurament de la sol·licitud degudament emplenada s’obre l’expedient i s’inicia el Programa d’acreditació amb l’empresa Consultora.

 

Per a més informació pots enviar un correu electrònic a comerc@elprat.cat o trucar-nos al Centre de Promoció Econòmica

El distintiu de comerç de qualitat tindrà una vigència inicial de 2 anys. A partir d’aquest termini l’establiment haurà de renovar el distintiu mitjançant un procés de re- acreditació que es durà a terme per personal especialitzat.

L’Ajuntament podrà demanar en qualsevol moment la documentació per comprovar les bones pràctiques. Així mateix, els establiments hauran d’accedir a que el personal especialitzat pugui visitar-lo i recollir informació per poder desenvolupar el procés de re- acreditació que donarà lloc a la pròrroga de 2 anys més.

Els criteris reguladors de les acreditacions del Prat Comerç de Qualitat es troben recullits en el document relacionat en aquest apartat.

El comerços que ja tenen el segell de qualitat o que han sol·licitat formar part del programa poden demanar les subvencions per a la millora dels establiments adherits al segell “El Prat, Comerç de Qualitat”.

La finalitat d’aquesta subvenció és fomentar la modernització i la qualitat del sector comercial i de serveis de la nostra ciutat.

Relació de comerços acreditats

Avinguda Verge de Montserrat, 41

Més informació

Plaça de Catalunya, 28

Més informació

Avinguda Verge de Montserrat, 47

Més informació

Carrer Frederic Soler, 42

Més informació

Carrer Frederic Soler, 9

Més informació

Carretera de la Marina , 77

Més informació

Av. Verge de la Montserrat, 121

Més informació

Crta. de la Marina, 156

Més informació

Carrer Coronel Sanfeliu, 53

Més informació

Carretera de la Marina, 67

Més informació

Carrer de Caldetes, 8-10

Més informació

Carretera de la Marina, 43

Més informació

Tarragona, 46

Més informació

Ferran Puig Nº 64

MES INFORMACIÓ

Avinguda del Coronel Santfeiu, 37

MES INFORMACIÓ

Ferran Puig, 74

Més informació

Carrer del Coronel Sant Feliu, 53

Més informació

Carretera de la Marina, 44

Més informació

Carrer Jaume Casanovas, 179

Més informació

Avinguda Verge de Montserrat, 207

Més informació

Av. Onze de Setembre, 84

Més informació

Carrer d'Enric Morera, 92

Més informació 

Carrer de Frederic Soler 5

Més informació

Avinguda de la Verge de Montserrat, 45

Més informació

Crta. de la Marina, 24

Més informació

Carretera de la Marina, 61 A

Més informació

Plaça de l'Agricultura, 3

Més informació

Carrer Ferran Puig, 14

Més informació

Avinguda Verge de Montserrat, 205

Més informació

Carretera de la Marina, 55

Més informació

Carrer Frederic Soler, 21

Més informació

Ferran Puig, 10

Més informació

Carrer Rosa Ribas i Parellada, 56

Més informació 

Carrer Pirineus, 8

Més informació 

Carretera de la Marina 25 Local Esq.

Més informació

Avinguda Verge de Montserrat, 257

Més informació

Carrer Frederic Soler, 6

Més informació

Carrer Lleida, 140

Avinguda de Montserrat, 52

Més informació

Carretera de la Marina, 52

Més informació

Carrer Coronel Sanfeliu, 8

Carrer de Miquel Martí i Pol, 3

Més informació

Carrer Bruguers, 10-12 baixos

Més informació

Crta. de la Marina, 71 

Més informació

Av. de la Verge de Montserrat, 99

Més informació

Plaça de Roige i Badia, 5

Més informació

Jaume Casanovas, 119

Més informació

Crta. de la Marina, 27

Més informació

Avinguda d'Apel·les Mestres, 39

Més informació 

Més comerç

Els principals eixos comercials de la ciutat

Al Prat de Llobregat trobaràs un ampli ventall de comerços caracteritzats per la...

Mercats del Prat

Els mercats locals són eixos vertebradors de les zones comercials.

Servei de suport al comerç local

Suport i assessorament tècnic al comerç del municipi.

Formació per a comerciants

Accions formatives per millorar la competitivitat del comerç local.

Associacions de comerciants

Reforceu la competitivitat del comerç local i afronteu reptes conjuntament.

Consell Municipal de Comerç

Òrgan permanent de participació sectorial.

Experiències en el sector del comerç

Aquí els comerciants del Prat comparteixen coneixements i experiències.