Amb la llei d'horaris els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00 h i les 22.00 h, amb l'obligació de tancar diumenges i festius i avançar l'horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.

Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d'obertura.

D'altra banda, a Catalunya el comerç en general pot obrir un màxim de 10 diumenges o festius a l'any, d'acord al calendari que fixa la Generalitat, dos festius dels quals poden ser substituïts pel que determini cada ajuntament per al seu terme municipal.

Festius d'obertura comercial

Festius d'obertura comercial autoritzada al Prat de Llobregat l'any 2024:

  • 7 de gener (Rebaixes d’hivern)
  • 30 de juny (Rebaixes d'estiu)
  • 12 d’octubre (Inici temporada d’hivern)
  • 1 de novembre (Temporada de tardor)
  • 1 de desembre (Black Friday)
  • 6 de desembre (Campanya de Nadal)
  • 8 de desembre (Campanya de Nadal)
  • 15 de desembre (Campanya de Nadal)
  • 22 de desembre (Campanya de Nadal)
  • 29 de desembre (Campanya de Nadal)

En aquesta guia, editada per la Confederació de comerç de Catalunya, trobareu la legislació bàsica que afecta al comerç en català i en castellà

Guia Bàsica de la normativa comercial (pdf - 5387611 bytes)

Si voleu saber com s’han d’indicar els preus o com s’han de gestionar els canvis i les devolucions, entre d’altres, podeu consultar el web de l’Agència Catalana de Consum.

La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

Llei 1/1998, de Política Lingüística (pdf - 948307 bytes)

Tots els establiments comercials han de complir les normatives que estableixen l'administració autonòmica i la local. Les normatives municipals, en molts casos, són les que regulen les característiques i la disposició de la retolació exterior de l’establiment, dels tendals i de les marquesines.

Ordenança de publicitat estàtica (pdf - 5353640 bytes)

Les vendes especials són aquelles que es fan a preus més baixos que els habituals (rebaixes, saldos i liquidacions) i disposen d’una regulació específica.

Llei d'ordenació del comerç minorista (pdf - 1499112 bytes)