Preinscripció Ensenyaments de formació professional. Curs 2021-22

Grau mitjà de l'11 al 17 de maig de 2021 - Grau superior del 25 al 31 de maig de 2021 - IMPORTANT s'amplia preinscripció PFI del 10 al 25 de maig de 2021


Tags: Adult, Educació
Preinscripció a formació professional i PFI curs 2021-2022

Ja s'han publicat les dates de preinscripció per a la majoria d'ensenyaments postobligatoris. El  tràmit es farà online a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència.

 

 

AMPLIACIÓ DEL PERÍODE OBERT DE PREINSCRIPCIÓ FINS EL 25 DE MAIG

Omple la sol·licitud, trobaràs tota la documentació necessària a criteris i documentació.

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció. El procés per fer  la preinscripció fianlment serà presencial mitjantçant cita previa.

Trobareu l'oferta dels Programes de Formació i Inserció al Prat, en els centres que imparteixen PFI, Institut Les Salines i Institut l'Illa de Banyols, també en l'apartat documentació.

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

També poden informar sobre el procés de preinscripció i la matrícula els centres on s'imparteixen els PFI, Institut Les Salines i Institut l'Illa de Banyols

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats quan es publiquin les llistes,
 • consultar el centre assignat 
 • fer la matrícula

  DOCUMENTACIÓ

  Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció:

  • Formulari de sol·licitud d’inscripció.
  • DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne o alumna.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
  • Targeta sanitària individual de l’alumne/a
  • Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

   

  Tríptic oferta formativa de PFI del Institut de l'Illa dels Banyols (pdf)

  COM

  Finalment la preinscripció al PFI es farà de manera presencial.

  Les famílies hauran de trucar per telèfon al centre per demanar cita per poder demanar cita per entrevista. 

  Hauran de portar la documentació (criteris i documentació)necessària el dia de la cita (inclòs el full de preinscripció) i se li donarà la cita per l'entrevista.

  QUAN

  Preinscripció presencial

  del 10 al 21 de maig de 2021

  seguiment del procés

  07 de maig  Publicació oferta

  Del 10 al 21 de maig  Presentació sol·licituds

  Del 10 al 28 de maig  Entrevistes d’orientació i valoració

  03 de juny  Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

  Del 04 a l’11 de juny  Presentació de reclamacions

  04 de juny (11h Departament Educació. Serveis Central)  Sorteig per determinar l’ordenació de sol·licitudss)

  16 de juny  Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

  06 de juliol Publicació de l’oferta final 06 de juliol Publicació de les relacions d’alumnes admesos

  Programa Noves Oportunitats Educatives (NOU)

  Accés: joves entre 16 i 24 anys que no hagin obtingut el títol de graduat/da en ESO.

  El programa pretén ajudar als i les joves en el procés d’orientació per a la definició i execució del seu projecte professional i vital (inclou tastet d’itineraris professionals).

  Lloc: Institut Les Salines

  Durada: 2 cursos, incloses pràctiques en centres de treball (2.000h)

  OBERT PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ DEL 11 AL 17 DE MAIG

  Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

  Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats quan es publiquin les llistes,
  • consultar el centre assignat 
  • fer la matrícula

   • Com

               El procés es fa de forma telemàtica. Cal que aneu consultant les pàgines web dels instituts que us interessin o bé           

               a preinscripcio.gencat.cat per conèixer tot el procés en detall.

              Tràmits per fer la preinscripció:

   1.  La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic (actiu el primer dia de preinscripció)
   2.  Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número      d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
   3.  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de   preferència.
   • Quan

                Preinscripció de l'11 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos.

               Seguiment del procés

           Fins al 18 de maig de 2021 Presentació de  la documentació

           8 de juny de 2021  Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

           Del 9 al 15 de juny de 2021  Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional

           18 de juny de 2021  Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

          18 de juny de 2021  Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts 

          23 de juny de 2021  Llista ordenada 

            7 de juliol de 2021  Oferta final de places escolars

            9 de juliol de 2021  Llistes d’alumnes admesos  i llistes d’espera

            Del 12 al 16 de juliol de 2021  Matrículació ordinària

           Segona Fase d’admissió 

           1 de setembre de 2021  

           publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase d'admissió

   Documentació

   Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

    

    Criteris de prioritat​

   Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places.

   A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

   Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

   Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

   - Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.

   - Via d'accés: PFI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

   - Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

   Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

   Per poder cursar un cicle de grau superior cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

   Per fer la preinscripció cal:

   • conèixer el calendari del procés,
   • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
   • presentar la sol·licitud i la documentació,
   • consultar els resultats quan es publiquin les llistes,
   • consultar el centre assignat 
   • fer la matrícula

    • Com

                 El procés es fa de forma telemàtica. Cal que aneu consultant les pàgines web dels instituts que us interessin o bé         

                 a preinscripcio.gencat.cat per conèixer tot el procés en detall.

               Tràmits per fer la preinscripció:

    1.  La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic (actiu el primer dia de preinscripció)
    2.  Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número  d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
    3.  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de   preferència.
    • Quan

         Preinscripció del 25 al 31 de maig, ambdós inclosos.

                seguiment del procés:

                21 de maig de 2021 Oferta inicial de places escolars

                Del  25 al 31 de maig de 2021  Presentació de sol·licituds

                Del 25 de maig al 1 de juny de 2021  Presentació de  la documentació

                23 de juny de 2021  Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

                Del 23 al 30 de juny de 2021  Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional

                  5  de juliol de 2021  Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

                  5  de juliol de 2021  Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

                  8  de juliol de 2021  Llista ordenada

               16 de juliol de 2021  Oferta final de places escolars

               16 de juliol de 2021  Llistes d’alumnes admesos  i llistes d’espera

               Del 19 al 23 de juliol de 2021  Matrículació ordinària

                  1 de setembre de 2021  publicació de places vacants

               Segona Fase d’admissió

               Del 1 al 3  de setembre de 2021  Segona fase d’admissió per a alumne sense plaça assignada 

                  6 de setembre de 2021   Llista d’alumnes admesos  

     

     

    Documentació

    Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

     Criteris de prioritat​

    Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places.

    A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

    Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

    Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius:

    1. Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
      
    2. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny: es reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:
     • En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeix d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals del cicle de grau mitjà cursat i del cicle de grau superior a què volen accedir.
     • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional no afí.

      Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.
       

    3. Via prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés:
     Es reserven als alumnes que arriben per aquesta via el 20 % de les places. Dins d'aquesta via, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d'accés.

    En tots els casos, per desfer situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig.
    Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.

     

     

     

     

     

    Documentació general

    Tríptic oferta formativa FP al Prat curs 2021-22 (pdf - 2315946 bytes)

    Resum procés de preinscripció ( - bytes)