Xarxes socials

 

L' Ajuntament disposa de més de 100 canals de xarxes socials oberts a la ciutadania amb l'objectiu d'oferir nous canals d'atenció ciutadana i espais de participació. 

Principis de la presència en xarxes socials de l'Ajuntament del Prat. 

- Oferir un servei públic: La presència en xarxes socials pretén ampliar i facilitar l’accés als serveis de l’Ajuntament complementant els altres canals d’atenció ciutadana (atenció telefònica, presencial...), proporcionar informació i respostes d’utilitat, de forma àgil i transparent, tant per a necessitats particulars com d’interès general, i mostrar una actitud d’escolta i ajuda a la ciutadania en tot el que sigui possible.

- Fomentar la col·laboració: Disposar d’espais de relació continuada amb la ciutadania, fomentar la seva participació i implicació al voltant d’eixos temàtics rellevants per a l’usuari.

- Incentivar l’eix econòmic: Disposar de nous espais per reforçar la vinculació amb el teixit empresarial i per estimular la promoció econòmica.

- Potenciar la vinculació amb la ciutat: Disposar de noves vies per reforçar els actius de la ciutat i el sentiment de pertinença de la ciutadania.

- Compartir coneixement: amb un nou enfocament de la propietat intel·lectual, que permeti que ciutadania, empreses i altres organitzacions generin riquesa amb els continguts que elabora l’Administració.

- Obertura i transparència: cal mostrar tal com és l'organització, amb naturalitat i amb voluntat de servei.

 

Guia de les xarxes socials 

L'Ajuntament del Prat ha desenvolupat una guia com a document de referència i una eina de suport per a totes aquelles persones que participen activament en la gestió de la presència digital i en la dinamització de l’activitat de municipal  a les xarxes socials. S'hi inclouen tot tipus de canals oficials de l’organització: canals propis de les àrees temàtiques, canals de projectes, canals d’equipaments.

En aquest document es defineixen els procediments per a l’obertura de nous comptes, els criteris per a la gestió i dinamització dels espais digitals, els procediments de planificació editorial, publicació i edició de continguts, així com els protocols i pautes per a una correcta gestió de comentaris en els diferents canals.

Es tracta del llibre d’estil digital que marca el full de ruta per a totes les iniciatives de l’Ajuntament a la xarxa. Aquest document pretén ajudar totes les persones que dinamitzin canals a tenir clars els criteris i procediments per a la posada en marxa, gestió i manteniment dels espais digitals. Alhora, aquesta guia pretén posar
les bases per garantir un creixement estructurat que permeti una evolució òptima de la presència digital.

Aquesta guia no està pensada com un producte tancat, sinó que es treballa amb vocació d’anar-la actualitzant en funció tant de l’evolució que els canals socials experimentin, com de les novetats i tendències que es vagin detectant en l’àmbit dels mitjans digitals.