L’Arxiu Municipal del Prat de Llobregat és un servei públic especialitzat en el tractament i la difusió de la documentació municipal. És accessible a tota la ciutadania, amb l’ànim de satisfer les necessitats d’informació i documentació i facilitar la recerca i la investigació històrica. La titularitat de l’arxiu és de l’Ajuntament del Prat.

 

L'arxiu Municipal del Prat de Llobregat conserva tota la documentació generada per l’administració local. Alhora, acull fons documentals de procedència diversa que s'hi han integrat a través de donacions o cessions.

Aquests fons són d'entitats, institucions, persones, empreses i famílies que tenen alguna vinculació amb la ciutat a títol personal o per la seva activitat. Pel seu volum, destaquen el fons del Dr. Jaume Codina, el fons Josep Monés i Amat i el fons històric de La Seda de Barcelona.

Concretament, els fons més rellevants de l’Arxiu són:

2. Fons d'associacions i fundacions

 • Agrupació Artístico Literaria Cervantes, 1949-1976

 • AMPA Baldiri Guilera, 1971-2005

 • AMPA Ventura Gassol, 1981-2000

 • Associació Esportiva Bàsquet Pratenc, 1994-2003

 • Associació Amics de l'Art, 1982-2010

 • Casa Andalucía del Prat, 1985-2011

 • Centre d'Esplai El Globus, 1983-2010

 • CNS Casa Sindical el Prat, 1940-1973

 • Consell Local de la Joventut, 1979-1990

 • Colla de Diables del Prat, 1985-2008                

 • S.C.R. Lo Llobregat de les Flors, 1879-1974

 • Taller de Teatre Kaddish, 1975-1994

3.   Fons comercials i empreses

4.   Fons personals (més de 50)

 • Jaume Codina Vilà, s. XIV - XX

 • Josep Monés i Amat, 1884-1956

 • Ramona Via

 • Gerard Giménez Mor

5. Fons religiosos

 • Arxiu parroquial (digital), s. XVI - XX

6. Col·leccions

 • Cinema amateur del Prat (1948-1990)

 • Fotografies (s. XX - XXI)

 • Audiovisuals (1980 - oberta)

 • Cartells (s. XX - XXI)

7. Biblioteca Auxiliar (més de 2.300 exemplars)

8. Hemeroteca

 • Revista municipal El Prat

 • El Prat. Portavoz de la vida local

 • Noticiari Pratenc

 • Periòdic Delta

Els quadres de classificació són els instruments de descripció que faciliten la identificació, l'ordenació i la localització dels documents. A l’Arxiu que ens ocupa els documents es classifiquen en funció de l’índex següent:

A100 -  ACCIÓ I ÒRGANS DE GOVERN

A101 - DEMARCACIÓ TERRITORIAL

A104 - ORGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

 • A139 - SECRETARIA
 • A145 - ALCALDIA  
 • A159 - PREMSA I COMUNICACIÓ
 • A164 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS
 • A173 - REGISTRE GENERAL I CORRESPONDÈNCIA
 • A180 - SERVEIS JURÍDICS

B100 - RECURSOS HUMANS

 • B101 - PLANTILLA MUNICIPAL
 • B112 - SELECCIÓ I PROVISIÓ DEL PERSONAL
 • B118 - RETRIBUCIONS
 • B124 - COTITZACIÓ
 • B128 - DOCUMENTACIÓ SINDICAL
 • B133 - FORMACIÓ
 • B134 - PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT LABORAL

B138 - ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

C100 - ECONOMIA

 • C101 - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA
 • C146 - GESTIÓ TRIBUTÀRIA
 • C205 - CONTRACTACIÓ I COMPRES
 • C223 - PATRIMONI
 • C237 - COMISSIÓ D'HISENDA
 • C238 - CORRESPONDÈNCIA​

D100 - COMERÇ

D101 - COMERÇ

 • D108 - FIRES I MERCATS
 • D111 - PROVEÏMENTS

E100 - PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • E101 - PROMOCIÓ ECONÒMICA
 • E138 - PREMIS DELTA
 • E139 - PLANS I CONVENIS INSTITUCIONALS
 • E140 - ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ​

F100 - PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 • F101 - TURISME
 • F103 - AGRICULTURA

G100 -  ACCIÓ SOCIAL

 • G101 - SERVEIS SOCIALS
 • G118 - PROMOCIÓ SOCIAL
 • G126 - ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

H100 - SANITAT I CONSUM

 • H101 - ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • H110 - PROMOCIÓ DE LA SALUT
 • H117 - CONSUM
 • H121 - HIGIENE DELS ALIMENTS
 • H127 - SANITAT ANIMAL
 • H135 - SANITAT AMBIENTAL
 • H142 - SALUT PÚBLICA
 • H147 - INSPECCIÓ SANITÀRIA
 • H148 - SUBVENCIONS
 • H149 - ORDENANCES
 • H150 - ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

I100 - OBRES I URBANISME

 • I101 - PLANEJAMENT, GESTIÓ URBANÍSTICA I TERRITORI
 • I118 - OBRA PÚBLICA
 • I145 - OBRES DE PARTICULARS
 • I153 - HABITATGE
 • I164 - SECCIÓ JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
 • I175 -  ACTIVITATS
 • I180 - MOBILITAT I TRANSPORTS
 • I198 - COMISSIÓ D'URBANISME
 • I199 - ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

J100 - MEDI AMBIENT

 • J101 - EDUCACIÓ AMBIENTAL
 • J102 -  ENERGIA
 • J103 - BIODIVERSITAT

K100 - SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I VIA PÚBLICA

 • K101 - SEGURETAT CIUTADANA
 • K130 - PROTECCIÓ CIVIL
 • K136 - VIA PÚBLICA
 • K151 - DEFENSA

L100 - MANTENIMENT I SERVEIS

 • L101 - MANTENIMENT
 • L110  - SERVEIS

M100 - ESTADÍSTICA I ATENCIÓ CIUTADANA

 • M101 - ESTADÍSTIQUES GENERALS DE POBLACIÓ. CENSOS
 • M102 - PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
 • M112 - ESTRANGERS, TRANSEÜNTS, REFUGIATS
 • M113 - EMIGRACIÓ. IMMIGRACIÓ
 • M114 - REGISTRE CIVIL MUNICIPAL
 • M115 - JUNTA LOCAL DEL CENS DE POBLACIÓ
 • M116 - CERTIFICATS I CORRESPONDÈNCIA
 • M117 - GESTIÓ DEL CARRERER
 • M118 - ELECCIÓ DEL JURAT POPULAR
 • M119 - OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OIAC)

N100 - ELECCIONS

 • N101 - ELECCIONS MUNICIPALS
 • N102 - ELECCIONS DE DIPUTATS PROVINCIALS
 • N103 - ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
 • N104 - ELECCIONS GENERALS
 • N108 - ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU
 • N109 - REFERÈNDUMS I PLEBISCITS
 • N110 - CENS ELECTORAL. JUNTA LOCAL DEL CENS ELECTORAL
 • N111 - CONSEJO LOCAL DEL MOVIMENTO
 • N112 - DOCUMENTACIÓ DIVERSA

O100  - EDUCACIÓ

 • O101 - PARVULARIS. GUARDERIA INFANTIL
 • O107 - ENSENYAMENT PRIMARI
 • 0114 -  ENSENYAMENT SECUNDARI
 • O115 - CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
 • O116 - CENTRES PRIVATS
 • O117 - CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
 • O118 - ESCOLA D'ADULTS. CAMPANYES CONTRA L'ANALFABETISME
 • O119 - ACTIVITATS EDUCATIVES
 • O120 - CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. CONSELL ESCOLAR CENTRE​

O121 - AMPAS. PARTICIPACIÓ FAMÍLIES

O122 - EQUIP ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (EAP)

O123 - BEQUES

O124 - SUBVENCIONS

O125 - PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL. PROGRAMES DE GARANTIES SOCIALS

O126 - SEGURETAT CENTRES. POLICIA LOCAL

O127 - CONSTRUCCIONS ESCOLARS. INVENTARI DE BÉNS. DENOMINACIÓ DE CENTRES, MANTENIMENT CENTRES

O128  - JUNTES I COMISSIONS LOCALS

O129  - ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ESCOLAR

P100  - CULTURA

 • P101 - EQUIPAMENTS
 • P113 - PROGRAMES
 • P153 - ENTITATS
 • P157 - ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

Q100 - SERVEI MUNICIPAL DE CATALÀ. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGUISTICA

R100 - JOVENTUT

 • R101 - ACTIVITATS
 • R103 - RELACIONS AMB LES ENTITATS
 • R104 - CENTRE DE JOVES EL LLORO
 • R106 - CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT
 • R107 - ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

S100 - ESPORTS ​

 • S101 -  ACTES ESPORTIUS
 • S102 - ENTITATS
 • S103 - ESPORT ESCOLAR
 • S109 - INSTAL·LACIONS
 • S113 - PATROCINADORS I SUBVENCIONS D'INSTITUCIONS
 • S114 - ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

T100 - DIRECCIÓ ÀREES

T101 - ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I PROMOCIÓ CÍVICA (1992-2003)

Reglament de l’arxiu municipal del Prat (pdf - 90577 bytes)
El reglament de l’arxiu municipal del Prat defineix què és l’Arxiu Municipal del Prat, quines són les seves funcions i quins serveis presta.

Llei d'arxius i documents 10/2001 (pdf - 66396 bytes)
Deroga la Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'arxius, modificada per la Llei 8/1989, de 5 de juny.

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (pdf - 520329 bytes)

Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (pdf - 36596 bytes)

Com arribar-hi?

Autobusos interurbans: 65, 165, L10 i L78

Autobusos locals: PR1, PR2, PR3 i PR4

RENFE rodalies: R2, R2Nord i R2Sud

Metro: L9Sud