Rebel·la’t pel clima!

Dins el catàleg d'activitats per a centres docents, el programa d'Acció Ambiental treballa en tallers sobre alimentació sostenible, tant per alumnes de primària com de secundària. Es treballa el repte ambiental i social  de les pèrdues i el malbaratament alimentari als i les joves. Busca fomentar el coneixement sobre aquest desafiament global, que està estretament lligat al context de lluita davant el canvi climàtic.

Objectius

- Conèixer les causes i les conseqüències de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
- Analitzar la petjada ecològica que se’n deriva i vincular-la amb el context d’emergència climàtica.
- Transmetre el valor dels aliments, la cultura de l’aprofitament i la sostenibilitat.
- Analitzar críticament l’entorn i fomentar la reflexió sobre temes com: desigualtats socials, consum responsable, sostenibilitat, sistemes agroalimentaris o sobirania alimentària.
- Idear solucions col·lectives i comunitàries per tal de fer front als reptes socials i ambientals presentats.

Activitats

L’activitat comença amb un joc de rol que permet iniciar la reflexió posterior sobre el tema; de manera que són els mateixos joves qui, amb dinàmiques participatives,  arriben a les conclusions sobre quines són les causes i les conseqüències del malbaratament alimentari. A través d’eines participatives també analitzem els impactes ambientals que es deriven de tot això i obrim un espai de reflexió i debat. Una vegada coneguda la problemàtica, acabem amb un taller de generació d’idees per pensar solucions col·lectives per fer front al repte presentat.Té una durada de dues hores.