Esteu aquí

Persones que eduquen

Persones que eduquen

Maig 2017

L'èxit d'una societat es basa en el benestar de la seva ciutadania, i aquest benestar només es pot aconseguir creant, pas a pas, una comunitat cohesionada, que progressi en valors com llibertat, solidaritat, igualtat i civisme. I aquest pas a pas, de fet, és la tasca de persones individuals i d’entitats que treballen per fer realitat aquest model de societat a què tots i totes aspirem arribar i que sempre podem millorar. I precisament ara que insistim tant en la importància que el Prat sigui una comunitat d’aprenentatge on tothom té la seva responsabilitat educativa, per aconseguir que els nostres nois i noies adquireixin els coneixements i les habilitats suficients per esdevenir una ciutadania compromesa i crítica, els Premis Ciutat del Prat d’aquest any han recaigut en persones i entitats que han contribuït a aquesta tasca educativa i ho segueixen fent, cadascun des del seu àmbit.

Des de la docència, Núria Carbonell és pionera en la implementació dels cicles formatius sobre transport, logística i comerç, que han permès accedir al món laboral a una bona part del seu alumnat. Un altre cas és el d’Evelio de la Fuente, que ha convertit la seva passió per la fusta en un mestratge altruista per a la gent gran de la ciutat. Moltes generacions de joves del Prat han format part de l’Agrupament Escolta i Guia Anton Vilà, entitat que té una llarga trajectòria en l’educació del lleure i en valors, i que segueix contribuint a l’activitat sociocultural d’infants i joves. Un altre col·lectiu vital per a la transmissió i la defensa dels valors cívics és el de les Dones Sàvies de Sant Cosme, que representen la lluita personal i col·lectiva d’una generació que va fer possible l’evolució dels barris en un temps difícil. Per acabar, vull esmentar en Jaume Martí, un jove professional del món del cinema que amb els seus èxits exporta el nom de la nostra ciutat i contribueix al món de la cultura. A tots ells i elles, els dono les gràcies en nom del consistori i els felicito per la seva tasca quotidiana, que fa que el Prat sigui per a nosaltres el nostre lloc al món.

Lluís Tejedor
L'alcade