Esteu aquí

Construïm el nou institut

Març 2018

Un dels objectius del nostre Programa d’Actuació Municipal és garantir als joves que puguin accedir en igualtat d’oportunitats als recursos que els han de permetre gaudir d’un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte personal. Aquest propòsit s’inicia garantint la qualitat de la seva educació, i per a això cal posar-los a l’abast els recursos necessaris. Un dels possibles dèficits durant els propers cursos escolars serà la manca de places formatives en l’educació secundària obligatòria, que cursen els nois i noies d’entre 12 i 16 anys. El creixement demogràfic dels darrers anys ha incrementat el nombre d’estudiants i, davant la possible solució de l’Administració competent —la Generalitat de Catalunya— de construir mòduls prefabricats provisionals per satisfer l’augment de demanda de places, l’Ajuntament s’ha avançat per construir un nou institut. Amb aquesta mesura s’evita l’increment de ràtio a les aules i, per tant, s’assegura la millora en la qualitat educativa que suposa disposar de centres suficients per distribuir correctament els estudiants de la ciutat.

El nou institut, que encara no té nom i que entrarà en funcionament al llarg del curs 2019-2020, es construirà sobre la base de l’antiga escola del Parc, un edifici amb història, ara en desús com a escola. Se n’aprofitarà una part de l’estructura actual i se’n farà una altra de nova construcció, finançada directament per l’Ajuntament. Atesa l’actual situació política i financera de la Generalitat i la necessitat d’obrir aquest nou institut per cobrir les necessitats de la població pratenca, l’Ajuntament ha acordat amb el Govern català prendre la iniciativa de construir l’institut i que en el futur pugui recuperar aquesta inversió municipal, que supera els 3 milions d’euros, cosa que actualment està pendent de la constitució del nou Govern de la Generalitat.

Al Prat hem apostat i seguim apostant, amb totes les accions que tinguem al nostre abast, per l’educació

 

Lluís Tejedor