Esteu aquí

Cap a un acord de ciutat per a la inclusió i la cohesió socials

Abril 2018

La prioritat de l’equip de govern municipal, tal com reflecteix el Programa d’Actuació Municipal 2016-2019, és la lluita contra les desigualtats i els efectes de la crisi, que incideixen en la vida quotidiana i fan perillar l’exercici dels drets fonamentals: habitatge, educació, salut, cultura, esport i respecte a la diversitat.

El Pla Local per a la Inclusió Social s’inscriu en aquesta tasca. És la visualització de l’esforç conjunt de la nostra comunitat per acostar-nos a la societat que volem, justa i democràtica. Si ens preguntem què és el que volem per al Prat d’avui i de demà, la resposta serà que volem una comunitat que garanteixi els drets bàsics, que sigui solidària i estigui cohesionada, que proporcioni oportunitats d’equitat i qualitat educativa i cultural al llarg de la vida de les persones, que sigui saludable, que tingui cura de tothom i que sigui feliç. I això només ho podem aconseguir des de la comunitat, des de la unió d’esforços de l’Ajuntament, d’altres administracions públiques i del teixit social de la ciutat. Cal que aquest acord ciutadà que estem construint articuli un compromís i cerqui noves aliances amb les entitats de la ciutat que lluiten per la defensa del drets socials.

La tasca de l’Ajuntament ha estat contundent i continuada al llarg del temps, i ha estat especialment important en l’etapa d’inici d’aquesta darrera crisi econòmica, en què es van produir grans desigualtats i molts riscos d’exclusió social. L’Ajuntament ha posat tots els recursos al seu abast per pal·liar la situació i no abandonar ningú. Hem treballat perquè la convivència continués essent positiva i la ciutat continués millorant. Ara hem de seguir treballant, hem de respondre a les necessitats actuals i mirar cap al futur, cap a la ciutat que volem construir, i ho hem de fer junts, amb tots vosaltres, amb totes les entitats del tercer sector, amb les persones voluntàries. És un compromís compartit, és un treball de comunitat.

 

Lluís Tejedor