Esteu aquí

Moltes gràcies Fermí, Josep i Àngel

Gener 2018

El passat mes de novembre es va celebrar al Prat un ple extraordinari per nomenar Fill Predilecte de la ciutat Fermí Marimón i Fills Adoptius Josep Mayol i Àngel Garcia. Malauradament, l’Àngel ja no hi és, però sí el seu testimoni i la llavor de la seva tasca.

Tots tres han estat i són referents obligatoris del món de la cultura, la creació, la producció, el dibuix, la pintura i el cinema. Les seves trajectòries professionals i la seva fecunda llavor expliquen la vitalitat i l’empenta que aquestes disciplines tenen avui al Prat. No és casualitat, i ells en són els veritables precursors.
La ciutat que construïm, el Prat de les persones, ha de ser una ciutat educadora, amb molts i diversos referents socials compromesos per a aquest fi. I el Fermí, el Josep i l’Àngel ho són i per això els estem profundament agraïts.

Entre totes les seves qualitats, voldria destacar-ne algunes de rellevants per a la ciutat i absolutament vigents i més necessàries que mai. La seva categoria com a creadors culturals ha estat acreditada amb escreix i desenvolupada amb pocs recursos i molta passió. La dimensió docent de la seva vocació ha estat visible en nombrosos col·laboradors i alumnes, molts dels quals han seguit el seu mestratge. Els tres han fet escola en les seves disciplines i amb la seva personalitat. I el Prat sempre hi ha estat present, com a context social de referència. I sobretot vull destacar la seva categoria humana com a pratencs i compromesos amb el bé comú i el seu compromís de construir una societat més culta i més humana, i per tant, millor. El vostre llegat estarà sempre present amb nosaltres.

En nom del consistori, moltes gràcies Fermí, Josep i Àngel.

 

Lluís Tejedor