Esteu aquí

Balanç del PAM (Programa d’Actuació Municipal)

Febrer 2018

El Programa d’Actuació Municipal recull el compromís del govern amb la ciutat. Sobrepassat l’equador del mandat, més de la meitat de les accions del PAM estan executades i la resta estan en procés d’execució. Assolirem en més d’un 95 % el compliment dels projectes i accions a què ens vam comprometre per a aquests 4 anys de mandat.

Entre els compromisos hi ha qüestions transcendents com el desenvolupament del projecte Educació, Cultura i Comunitat com a eina de transformació social, dirigida a construir una comunitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la creativitat i l’esperit crític. Un altre deure d’aquest mandat és seguir treballant per reforçar l’atenció integral i el suport a les persones més vulnerables i el seu entorn, per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques. És prioritari impulsar l’economia local amb ajudes directes a les empreses que contractin treballadors en atur, donar suport a les persones aturades, impulsar la formació i la innovació, i estimular l’economia social i cooperativa.

S’està treballant en el teatre de l’Artesà, que ha de ser l’element nuclear del projecte d’arts escèniques; en la construcció d’un nou centre cívic i d’un nou institut, i en la reurbanització de l’avinguda de la Verge de Montserrat, amb dos aparcaments subterranis. També treballem per facilitar l’accés a un habitatge digne a qui ho necessiti, afavorint la disponibilitat d’habitatges de lloguer i incrementant el parc d’habitatges municipals. Finalment, mirem de fer un conveni amb la Generalitat per a la construcció d’una nova residència per a gent gran i un centre de dia públics, tot i que fins avui no ha estat possible.

El PAM recull el nostre compromís de treball en polítiques de progrés que ens permetin avançar de manera més justa i eficaç per millorar les condicions de vida de la ciutadania i per fer un Prat millor.

 

Lluís Tejedor