Esteu aquí

A l’escola, tothom ha de tenir les mateixes oportunitats

sorell revista

Novembre 2016

A la nostra societat, l’escola ha esdevingut la institució socialment acceptada com a eina que garanteix la igualtat d’oportunitats de la ciutadania, un dels puntals bàsics del nostre sistema democràtic. A l’escola es troben les primeres diferències socials, culturals o ideològiques, fet que suposa que és un lloc on es poden produir els primers riscos de desigualtat i fragmentació social.

Davant d’aquests perills, les administracions públiques han d’actuar amb polítiques educatives que garanteixin la igualtat d’oportunitats reals. I com es pot aconseguir aquesta equitat? L’única manera és atenent amb els recursos adients per a cada circumstància les persones o grups amb desigualtats educatives que requereixen una atenció especial, amb la fi nalitat d’aconseguir l’èxit educatiu en tots els sectors socials. Davant la voluntat inequívoca de les polítiques educatives de l’Ajuntament del Prat de garantir aquesta igualtat d’oportunitats, el consistori incrementa els seus recursos per poder assumir accions com les beques menjador, la reutilització
de llibres de text, els ajuts a les activitats extraescolars, la tarifació social a les escoles bressol, el suport en el procés d’aprenentatge o les beques per a estudis superiors.

Cal començar a treballar la cohesió social, la justícia i la diversitat des de l’educació, perquè aquesta és la millor manera d’aconseguir-ho. I això és el que volem per al Prat.

Lluís Tejedor
L'alcalde