Esteu aquí

El nou Centre Cívic

Desembre 2017

Palmira Domènech va ser una dona que, cap als anys 70 del segle XX, quan encara no hi havia ni centre cívics ni casals ni cap classe d’equipament públic capaç de cohesionar la societat pratenca, va crear el que anomenaven “el club de la Palmira”, una mena de casal per a infants i joves, vinculat la Cooperativa Obrera de Viviendas. La Palmira va ser una activista sociocultural, també compromesa amb els moviments polítics de l’època i amb el feminisme, tot un referent per a les generacions que la vàrem succeir.

Ara, molt a prop dels habitatges de la Cooperativa -a la confluència entre el nucli antic, la zona de la carretera de la Marina i la zona de Llevant- l’Ajuntament hi està construint un nou centre cívic que portarà el seu nom, en honor a la tasca realitzada per aquesta dona valenta i generosa i, sobretot, per impregnar aquest nou equipament dels valors pels quals la Palmira va lluitar i treballar: la cohesió social, la participació, la convivència, la vida associativa, el coneixement, la cultura i l’educació.

Els centres cívics són llocs de trobada i convivència entre ciutadans i ciutadanes i entitats en tota la seva diversitat. Són uns espais propers que neixen amb la voluntat de ser els equipaments socioculturals dels barris, on s’enforteix la comunitat des de la diversitat, on s’experimenta culturalment i s’estimula el creixement personal i col·lectiu.

Amb la construcció d’aquest nou equipament s’equilibra territorialment el mapa de centres cívics a la ciutat, amb la voluntat de flexibilitzar i apropar serveis en una veritable xarxa de centres culturals que es complementen i s’ajusten a les necessitats dels barris més propers.

Estic convençut que el funcionament d’aquest modern equipament significarà un enfortiment de les relacions ciutadanes positives a tot el barri, perquè els centres cívics són espais de participació i promoció de la vida comunitària.

 

Lluís Tejedor