dimecres, 6 febrer, 2019 - 13:15

Servei de Bon Veïnatge i Convivència

Un nou servei municipal promou la convivència dins de les comunitats i en l'entorn dels barris

Servei de bon veïnatge i convivència

El bon veïnatge implica tant relacions entre veïns i veïnes com en els espais públics.

S’ofereix un servei d’assessorament i acompanyament a les comunitats de veïns i veïnes per gestionar qüestions que puguin afectar la convivència vinculades a temes diversos: neteja, soroll, relacions interpersonals, espais comuns... També es fan assessoraments puntuals en la millora de la gestió de la comunitat: impagats, canvis de càrrecs, juntes...

Als espais públics, hi seran 2 agents per la convivència, amb l’objectiu de promoure la bona convivència i el civisme, a partir de la realització d’activitats de sensibilització a l’aire lliure.

La posada en marxa del servei és una de les propostes que es contemplaven en el desplegament  del Pla de Convivència del Prat de Llobregat, elaborat l’any 2017.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha posat en marxa un nou Servei de Bon Veïnatge i Convivència a principis d’aquest any 2019. El servei ofereix assessorament i acompanyament puntual a les comunitats de veïns i veïnes que ho necessitin, alhora que fomenta la bona convivència i civisme als espais públics de la ciutat.

El servei acompanya aquelles comunitats que ho sol.licitin en la recerca de solucions per a la  millora de situacions que puguin alterar la seva convivència, vinculades a la neteja, el soroll, les relacions interpersonals, els espais comuns o de desacords entre el veïnat. L’acompanyament el realitza un equip de professionals, des d’una vessant socioeducativa , a partir del treball comunitari amb la ciutadania amb l’objectiu d’apoderar les pròpies comunitats per a la millora de les situacions que els afecten.

Als espais públics, el servei compta amb la presència de 2 agents per la convivència, que a partir de l’observança i l’escolta activa al veïnat, donaran a conèixer a la ciutadania les ordenances municipals. A partir de la primavera, també es realitzaran activitats de sensibilització a l’aire lliure a l’entorn d’aquest tema, com per exemple teatre-fòrums.

A més d’aportar assessorament expert, el servei preveu realitzar formacions per als veïns i veïnes interessades, sobre temes de gestió de la comunitat o reglaments interns de convivència. També és previst generar material divulgatiu, com ara guies de bon veïnatge.

La posada en marxa d’aquest servei era una de les propostes previstes al Pla de Convivència del Prat de Llobregat, elaborat l’any 2017. En aquest pla, també s’ha integrat el programa municipal de mediació ciutadana i comunitària, que compta amb un llarg recorregut de més de 20 anys al Prat de Llobregat, i que mantindrà una estreta relació de col·laboració amb el nou Servei de Bon Veïnatge i Convivència, per exemple amb la mútua derivació de casos i mediacions veïnals epecialment.  La mediació reparadora també ofereix el servei a la ciutadania ofereix la possibilitat de substituir voluntàriament sancions econòmiques per fòrmules alternatives de reparació del dany i en benefici de la comunitat.

El Servei de Bon Veïnatge i Convivència també treballarà en xarxa amb molts altres programes i àrees municipals (Cultura, Urbanisme, Acció Social, Policia Local, Salut Pública, Joventut, Manteniment i Serveis...) per a la promoció de la bona convivència i el civisme i la prevenció, detecció i abordatge de situacions que requereixin la intervenció municipal.

Les persones que ho desitgin es poden adreçar al Servei de Bon Veïnatge i Convivència, ja sigui telefònicament (93 379 00 50, extensió 5600), per correu electrònic (convivencia@elprat.cat) o presencialment (dilluns de 16 a 19 h o dijous de 10 a 14 h a la seu municipal de Cases d’En Puig a la plaça de l’Agricultura, 4).

Descarregar

(2)
(3)

Compartir

A les xarxes