dimarts, 19 maig, 2020 - 14:30

Un 50,4% de la població del Prat suporta bé el confinament i un 21,5%, malament, segons un estudi independent encarregat per l’Ajuntament

Un 7,5% dels veïns i veïnes afirmen que ells mateixos o algú amb qui conviuen ha estat contagiats pel coronavirus.

L’Ajuntament és el nivell de govern millor valorat per la ciutadania. La seva actuació davant de la crisi obté un 6,4 de mitjana, mentre que l’Estat obté un 5,7 i la Generalitat un 5,2.

Una tercera part les llars pratenques ha vist reduïts els seus ingressos. La crisi ha afectat sobretot les condicions laborals de persones joves i autònomes.

Durant el confinament, Internet s’està fent servir principalment amb finalitats educatives. En fan aquest ús un terç de les persones enquestades. El segon ús més freqüent són les activitats d’oci (un 25%) i la cerca d’informació. El teletreball se situa en quarta posició (10%).

 

Un 50,4% dels veïns i les veïnes del Prat està suportant bé el confinament, mentre que un 21,5% afirma que l’està portant malament. Així ho indica un estudi independent realitzat per l’institut d’investigacions sociològiques Celeste-Tel, que aboca llum sobre l’impacte sanitari, social i econòmic que està tenint la crisi de la Covid-19 a la ciutat.

Davant de la incertesa sobre la magnitud de la crisi i la manca de dades sobre el seu impacte social en l’àmbit local, l’Ajuntament va encarregar aquest estudi per tal de conèixer millor les conseqüències de l’emergència al Prat de Llobregat i poder desenvolupar així polítiques públiques de suport a la ciutadania més afectada per la crisi, més ajustades a les seves necessitats.

L’estudi s’ha fet sobre una mostra de 800 persones, seleccionades de forma aleatòria i proporcional a quotes d’edat i gènere. El treball de camp s’ha fet entre el 4 i el 9 de maig telefònicament. El marge d’error és del 3,54%.

L’obtenció de dades fiables sobre l’impacte real de l’epidèmia al món, el país i la ciutat és una qüestió de gran complexitat. En aquest context d’incertesa, qualsevol font que ajudi a aportar llum sobre aquest assumpte és valuosa. L’Ajuntament ha mirat de contribuir al coneixement de l’impacte de la Covid-19 a la ciutat mitjançant aquesta enquesta. A continuació se’n resumeixen alguns dels principals resultats en diferents àmbits.

 

La meitat de les persones enquestades afirma que està suportant bé el confinament, i una de cada cinc, assegura que l’està portant malament

La meitat dels veïns i veïnes pratenques enquestats afirma que està suportant bé el confinament, i una de cada cinc afirma que l’està portant malament. Entre la resta de persones enquestades, un 28% afirma portar la situació de confinament de forma regular i un 0,1% forma part de la categoria No sap/No contesta.

Sobre aquesta qüestió, l’enquesta també aporta les següents conclusions:

 • Entre les persones joves és la majoria la que ho està portant malament.
 • Entre les persones que estan confinades amb tres persones o més, gairebé un 40% afirma que està portant malament el confinament.
 • Gairebé un 40% de les persones confinades amb una persona o més ho fan en habitatges d’entre 61 i 74 metres quadrats. El 21,4% de les persones confinades amb tres persones o més ho fan en habitatges d’aquesta superfície.

 

Un 7,5% dels veïns i veïnes afirmen que ells mateixos o algú amb qui conviuen ha estat contagiats pel coronavirus

Un 7,5% dels veïns o veïnes del Prat s’han contagiat de coronavirus o conviuen amb algú que s’ha contagiat. L’enquesta també aporta informacions específiques sobre l’afectació del virus en diferents col·lectius i franges d’edat:

 • En la franja dels 45 als 64 anys, aquest percentatge puja fins a l’11,7%.
 • En la majoria de les llars on s’ha contagiat algú, ha estat un membre de la família (en el 68,3% de casos).
 • En la meitat de les llars on s’ha produït contagis, hi ha hagut una persona o més ingressades.
 • Entre les persones que conviuen amb alguna persona contagiada per coronavirus, un 10% no ha estat diagnosticada.
 • En el 8,3% de les llars on hi ha hagut contagis, hi ha hagut defuncions.
 • Un 0,8% del total de persones enquestades afirma que ha patit alguna defunció a la seva llar.

 

L’escletxa digital i els usos d’Internet durant el confinament

L’estudi també ha aportat diverses conclusions pel que fa a l’impacte de l’escletxa digital durant el confinament, quant a les desigualtats per realitzar activitats telemàticament.

 • Una quarta part de les persones no tenen accés a Internet durant el confinament al seu domicili.
 • Entre les persones majors de 65 anys, són majoria les que no tenen accés a Internet: un 63,5%.
 • El principal ús que es fa d’Internet és l’educatiu: gairebé un terç de les persones que l’usen a casa li donen aquest ús. El segon ús més freqüent té a veure amb activitats d’oci (un 25%) i la cerca d’informació. El teletreball se situa en quarta posició: un 10% utilitza Internet per treballar a distància. La mateixa proporció que l’usa per veure als amics i i a la família.

 

Les persones autònomes, les més colpejades per la crisi

L’emergència sanitària també ha tingut importants conseqüències de caire socioeconòmic. En aquest sentit, l’enquesta indica:

 • Una tercera part de totes les llars han vist reduïts els seus ingressos. Un 63,4% els ha mantingut. Un 6,4% afirma haver-los perdut completament.
 • Les persones autònomes són les més colpejades per l’aturada econòmica: dues terceres parts d’elles han cessat la seva activitat. A més, dos terços de les persones autònomes que sí han pogut mantenir l’activitat, han vist reduïts d’un 75% els seus ingressos. Una quarta part els ha perdut completament. Cap persona autònoma afirma haver augmentat o mantingut els seus ingressos.
 • Una tercera part, el 35,2% de les persones enquestades que treballaven per compte aliè, ha perdut la seva feina. Una quarta part de les que no l’han perdut, tenen por de fer-ho.
 • El grup de treballadors i treballadores pratenques que més afirma haver perdut la seva feina o d’autònoms que han cessat la seva activitat tenen entre 18 i 30 anys. Entre aquest grup, és majoria la gent que afirma que s’han reduït els seus ingressos (a la resta de grups d’edat, són majoria les persones que afirmen que mantenen els mateixos ingressos).

 

L’Ajuntament, el govern millor valorat per tots els grups d’edat

Pel que fa a la valoració de la gestió de l’administració pública front a l’emergència de la Covid19, algunes de les conclusions de l’estudi són les següents:

 • L’Ajuntament és el nivell de govern millor valorat per la ciutadania. La seva actuació davant de la crisi obté un 6,4 de mitjana, mentre que l’Estat obté un 5,7 i la Generalitat un 5,2.
 • Entre les persones majors de 65 anys, la nota arriba al 7,2 de mitjana.
 • L’Ajuntament és la institució millor valorada en tots els grups d’edat i en totes les unitats de convivència.
 • L’estudi també s’interessa per l’opinió de la ciutadania sobre quines mesures de suport a la ciutadania s’haurien de prioritzar. Destaquen mesures econòmiques com el suport al comerç (41,9%) i el foment de l’ocupació (25,4%). En tercer terme se situa l’ajuda a les llars més vulnerables, amb el 15,3%.

Descarregar

(2)
(1)
(1)

Compartir

A les xarxes