dimarts, 13 novembre, 2018 - 11:30

L’oferta de formació professional del Prat, una de les més àmplies i diverses del Baix Llobregat

Alumne de FP Agrària a Can Comas (Parc Agrari del Baix Llobregat)

Un alumne d'un cicle de FP agrari de L'Institut Les Salines fa pràctiques a Can Comas (Parc Agrari del Baix Llobregat)

El Prat de Llobregat és la ciutat amb major oferta de cicles formatius de FP per habitant, entre els municipis de més de 30.000 habitants de la comarca.

Entre l’oferta tradicional de FP del Prat, destaquen els cicles formatius de mecànica i manteniment de cotxes, maquinària industrial i  d’avions o les especialitats agràries (producció agroecològica, jardinera o paisatgisme).  

Les especialitats de FP del Prat s’han anat adaptant a les necessitats socials emergents. Entre les especialitats més innovadores, destaquen els cicles de robòtica o d’aplicacions web i mòbils.   

 

El Prat de Llobregat compta amb una de les ofertes de formació professional inicial més àmplies i diverses del Baix Llobregat. Entre els municipis amb més de 30.000 habitants de la comarca, és la ciutat amb major oferta de FP per habitant.

Actualment, hi ha dos instituts que imparteixen FP al Prat (l’Institut Les Salines i l’Institut Illa de Banyols). El nombre d’alumnes matriculats a la FP inicial al municipi ha anat a l’alça durant els darrers anys i aquest curs ja sumen un total de 1.343. L’àmplia oferta de FP del Prat atrau estudiants d’altres municipis propers. De fet, més de la meitat de l’alumnat (53,9%) dels Cicles Formatius del municipi prové d’altres municipis, un percentatge que s’eleva al 64% en el cas del grau superior. A més, el Prat és el tercer municipi de la comarca amb més nombre de matrícules de formació professional, amb el 12,1% del total en el curs 2017-18.

Per tal de seguir fomentant i consolidant un potent sistema de formació i qualificació professional al Prat, el passat 10 d’octubre es va constituir el Consell Municipal de la FP,  que vol establir un marc de col·laboració entre els diferents agents públics i privats implicats.

11 famílies professionals de FP

El Prat compta amb diverses modalitats de FP, corresponents a les categories següents: els cicles formatius de grau mitjà i superior; els Itineraris formatius específics (IFE) per a joves amb necessitats educatives especials associades a la discapacitat intel·lectual lleu o moderada; els Programes de formació i inserció (PFI), per promoure que joves que han abandonat l’ESO  reprenguin els estudis; i la FP Dual, que combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva a l'empresa. A més, es fan cursos de formació ocupacional i formació continuada, per a persones a l’atur i en actiu, respectivament, per tal de millorar les seves competències professionals. La FP inicial és exclusivament la reglada que s’imparteix als instituts, però el sistema de FP integrada del Prat inclou també la formació ocupacional i la continuada.

Dins d’aquestes modalitats, s’imparteixen cicles formatius d’11 famílies professionals diferents: administració i gestió, agrària, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, hoteleria i turisme, informàtica i comunicació, instal·lació i manteniment, sanitat, imatge personal, serveis socioculturals i a la comunitat i transport i manteniment de vehicles.

Entre l’oferta tradicional de FP del Prat, destaquen els cicles formatius de mecànica i manteniment de cotxes, maquinària industrial i d’avions (dins de la família de transport) o els de la família agrària, amb  cursos de producció agroecològica, jardineria i floristeria o paisatgisme. D’aquesta darrera especialitat, cal destacar que s’imparteix una modalitat específica de FP per alumnes amb necessitats especials (IFE) d’auxiliar en cura d’animals i espais verds i un programa de formació i inserció (PFI) de jardineria per a joves que no hagin assolit l’ESO.

L’Institut Les Salines, centre de referència en la FP de la família agrària

Precisament, divendres passat, el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, i la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, van visitar les instal·lacions on aprèn i fa pràctiques l’alumnat de FP de la família agrícola de L’Institut Les Salines, un centre de referència a Catalunya en els estudis del camp agrari. El nou emplaçament està ubicat a la Masia de Can Comas, en l’entorn de Parc Agrari del Baix Llobregat, i s’ha adequat gràcies a la inversió de la Generalitat de Catalunya.

Les especialitats de FP del Prat també s’han anat adaptant a les necessitats socials emergents. Entre les especialitats més innovadores, destaquen els cicles de robòtica o d’aplicacions web i mòbils (Informació i comunicació).  Així mateix, s’imparteix un cicle d’Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera (comerç i màrqueting).

Amb aquesta oferta  de FP, el Prat de Llobregat és el segon municipi de la comarca del Baix Llobregat amb més cicles formatius, per darrere de Cornellà. Però la ràtio de cicles formatius del Prat és més alta (0,39 per cada mil habitants).

Tota la informació sobre els estudis de FP que s’imparteixen al municipi està publicada i a l'abast del ciutadà a l'apartat de Formació Professional del web municipal. 

La formació professional al Prat - FP.Prat

Media Root

La Formació Professional al Prat de Llobregat

Descarregar

(2)
(3)

Compartir

A les xarxes