dijous, 22 febrer, 2018 - 11:00

Plataforma “On van els meus impostos?”

L’Ajuntament i la Fundación Civio impulsen una plataforma per calcular on van els nostres impostos

Presentació de la plataforma On van els meus impostos?

L’Ajuntament del Prat es troba entre els primers consistoris de Catalunya que engega aquesta iniciativa perquè la ciutadania pugui consultar de manera entenedora i oberta com es distribueix el pressupost municipal. 

La plataforma “On van els meus impostos?” ofereix una visió global dels ingressos i despeses de l’Ajuntament i el pressupost de les diferents àrees. També permet a cada persona calcular a què es destinen els seus impostos municipals.

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat, juntament amb la Fundación Civio, han posat en marxa la plataforma digital “On van els meus impostos?” (onvanelsmeusimpostos.elprat.cat) perquè la ciutadania pugui consultar de manera entenedora i oberta com es distribueix el pressupost municipal. D’aquesta manera, es vol promoure la transparència i el lliure accés de la ciutadania a la informació pública sobre els pressupostos municipals.

D’aquesta manera, l’Ajuntament del Prat es converteix en un dels primers sis consistoris de Catalunya a implementar el projecte “On van els meus impostos?” de la Fundación Civio, organització sense ànim de lucre que pretén reforçar la transparència de les institucions públiques.

La plataforma “On van els meus impostos?” conta de tres grans apartats. En primer lloc, s’ofereix una visió global, que ens permet fer-nos una idea general del pressupost de l’Ajuntament del Prat, que aquest any 2018 contempla uns ingressos totals de 91.650.644 € i un import equivalent de despeses. En segon lloc, s’expliquen els pressupostos de les diferents àrees municipals (educació, cultura, urbanisme...). En tercer lloc, l’apartat “I què aporto jo?” permet a cada persona calcular on s’inverteixen els di­ners dels seus impostos municipals (introduint valors com el valor cadastral dels habitatges, la tinença de vehicles i la seva mida o potència, la disponibilitat  o no de bonificacions, etc). La web també compta amb una secció anomenada “Què significa?”, on s’explica per ordre alfabètic el significat de con­ceptes que poden resultar confusos (ajust de la inflació, deute viu, estalvi net, romanent de tresoreria, etc).

Gràcies a la innovació i les possibilitats que ofereixen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la plataforma permet a la ciutadania consultar, de forma interactiva, les dades sobre el pressupost municipal tant del 2018 com d’anys anteriors. A més, la informació es presenta en un format atractiu i visual, que ajuda a fer més entenedores les dades. La plataforma parteix de la base que la transparència no implica només difondre informació pública, sinó oferir-la en un format intel·ligible per a qualsevol persona.

La plataforma “On van els meus impostos?” del Prat de Llobregat s’ha presentat aquest dimecres, 21 de febrer, a la sala d’actes del Cèntric Espai Cultural. Lluís Mijoler, regidor d’Economia, Bon Govern i Transparència de l’Ajuntament del Prat; David Vi­cioso, regidor de Cultura, Participació i Ciutadania; i Sonia Pérez, responsable de serveis de la Fundación Ciudadana Civio, han estat els encarregats d’explicar els objectius i funcionament de la plataforma. En el mateix acte, l’Ajuntament del Prat ha presentat l’estat d’implementació del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 i el resultat de procés dels Pressupostos Participatius, que va finalitzar el passat gener. 

Cap al model de Govern obert

L’obertura de la plataforma “On van els meus impostos?” s’emmarca en l’estratègia global de l’Ajuntament del Prat per implementar progressivament el model de govern obert a l’administració local. El govern obert es defineix com la suma de transparència, participació i col·laboració, per instaurar una nova forma de governar que atorgui a la ciutadania un paper corresponsable. D’aquesta manera, es pretenen millorar els mecanismes de presa de decisions i la implicació de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics a través de l’obertura del coneixement i la innovació. Per això, es potencia l’accés obert i lliure de la ciutadania a les dades i la informació pública, així com les polítiques de bon govern i de rendició de comptes.

La Fundació Civio

La Fundació Ciudadana Civio és una organització independent i sense ànim de lucre, amb l’objectiu de promoure la transparència real i efectiva i la rendició de comptes de les institucions públiques. Mitjançant la innovació tecnològica, la Fundació aposta pel lliure accés de la ciutadania a la informació pública de forma entenedora, visual i interactiva. Alhora, facilitant l’accés a la informació a la ciutadania, pretén incentivar la participació i apoderament ciutadà, així com contribuir a millorar la qualitat democràtica.  La Fundació ha impulsat fins al moment el projecte “On van els meus impostos?” en 6 ajuntaments catalans i 24 de tot l’Estat. El projecte també s’ha implementat fins ara en 7 governs autonòmics i 2 consells insulars.

També cal destacar que el projecte “On van els meus impostos?” ha estat seleccionat com a bona pràctica de gestió pública per part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Descarregar

(2)
(1)

Compartir

A les xarxes