divendres, 22 febrer, 2019 - 12:45

L’Ajuntament del Prat presenta el seu primer Reglament i Pla Director de Participació Ciutadana

Presentació del Reglament i del Pla Director de Participació Ciutadana

A través del reglament, tant la ciutadania com les entitats i col·lectius del Prat poden consultar quins són els instruments de participació que tenen el seu abast, entre d’altres aspectes.

El Pla Director vol promoure que les diferents àrees municipals promoguin els principis de la participació ciutadana de forma transversal.

Tant el Reglament com el Pla Director són fruït de la reflexió conjunta d’una àmplia diversitat d’agents socials de la ciutat.

 

L’Ajuntament del Prat ha presentat per primera vegada un Reglament i d’un Pla Director de Participació Ciutadania. El Reglament estableix els principis i mecanismes de participació ciutadana en les polítiques locals, per promoure-hi la implicació de la ciutadania, les entitats i col·lectius de la ciutat. Per la seva banda, el Pla Director estableix els criteris de participació que han d’impulsar les diferents àrees de l’Ajuntament de forma transversal.

Fins ara, els mecanismes de participació estaven recollits en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), però no es comptava amb documents específics dedicats a aquest tema. Amb el nou pla i reglament, el Prat fa un salt endavant en matèria de participació, com a mesura d’aprofundiment democràtic, per tal que la ciutadania sigui subjecte actiu en el desenvolupament de les polítiques públiques.

El pla s’ha presentat aquest dijous, 21 de febrer, al Cèntric Espai Cultural del Prat, amb la intervenció de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i del tinent d'alcalde i regidor d'Economia, Bon Govern, Transparència, Promoció de la ciutat i Participació, Lluís Mijoler, entre d’altres representants municipals. L’acte també ha comptat amb la conferència "De la transparencia a la participación: construyendo confianza", a càrrec d’Alberto Ortiz de Zárate, escriptor, docent i conferenciant, pioner en l'obertura de dades públiques i polítiques de govern obert. 

Després de la presentació de les grans línies d'actuació del reglament i del pla, els documents es debatran properament al ple municipal i, si la tramitació tira endavant, s'obrirà un període d'al·legacions, que podria donar lloc encara a algunes modificacions abans de l'aprovació dels textos definitius.  Amb l'acte d'ahir, es va voler fer retorn als agents socials de la ciutat, que han pres part del procés d'elaboració del reglament i del pla, en què també han participat els diferents grups municipals.

El Reglament de Participació Ciutadana

El Reglament estableix el règim jurídic i les diferents modalitats, procediments i instruments que regeixen la participació ciutadania en l’àmbit municipal. Detalla sota quins principis s’ha de regir la participació ciutadana (claredat, transparència, publicitat, rendició de comptes, pluralitat, accés a la informació...) i explica quins són els instruments de participació que la ciutadania, les entitats i els col·lectius de la ciutat tenen al seu abast per prendre part del procés d’elaboració de les polítiques locals.

Les entitats també hi poden consultar com inscriure’s al registre de l’Ajuntament i optar a ajuts municipals. Tal com estableix el reglament, l’Ajuntament ha de promoure la cultura participativa i proporcionar a les entitats del municipi suport per al desenvolupament autònom de les seves activitats mitjançant campanyes de sensibilització o facilitar-los recursos de diferents tipus.

Els instruments de participació ciutadana

Els instrument de participació ciutadana són els següents:

  • Consells Municipals: òrgans consultius per facilitar la participació ciutadana contribuint a la deliberació i fent seguiment de l’acció de govern, ja sigui a nivell sectorial o territorial. En formen part representants polítics, personal tècnic i associacions vinculades a cada sector i, en alguns casos, també persones a títol individual amb perfil específic.
  • El processos de participació: s’obren a la ciutadania sota unes determinades regles de joc i una certa continuïtat en el temps, amb un inici i finalització delimitats.
  • Mecanismes generals de participació: són mecanismes de participació puntuals, molt acotats en el temps, amb diferents formats: consultes ciutadanes, audiències públiques, intervencions de la ciutadania en sessions del ple, dret de petició (d’informació pública), audiències públiques, iniciatives ciutadanes, etc.

El Pla Director

El Pla Director traça els objectius i els criteris de la participació ciutadana en les polítiques locals, que han de seguir de forma transversal totes les àrees i serveis municipals. El Pla Director estableix com han de fomentar la participació ciutadana les diferents àrees municipals i sota quins principis, quines actuacions cal desplegar per dinamitzar-la i com pot contribuir el Programa de Participació a aquests objectius, oferint assessorament, formació o suport als diferents departaments de l’Ajuntament. També s’esmenten els instruments i canals de participació ciutadanes.

El Servei de Participació Ciutadana de Cases d’En Puig ofereix  assessorament i suport en el disseny, execució i seguiment de processos, òrgans i mecanismes de participació ciutadana.

Descarregar

(2)
(1)

Compartir

A les xarxes