dimarts, 26 setembre, 2023 - 11:30

L’Ajuntament del Prat obre diverses convocatòries d’ajuts per facilitar l’accés i la disponibilitat de lloguers assequibles

Prat Espais
  • La línia de suport a les persones llogateres incorpora, com a novetat, al jovent amb ingressos baixos.
  • Les persones propietàries poden rebre subvencions de fins a 1.500 euros per posar els seus habitatges a disposició de la Borsa de Lloguer social.
  • L’empresa municipal Prat Espais destinarà, en total, gairebé 260.000 euros a aquests ajuts.

 

L’Ajuntament del Prat ha obert diverses convocatòries d’ajuts a persones llogateres i a persones que posin els seus habitatges a disposició de la Borsa de lloguer social. En total, el consistori invertirà, mitjançant l’empresa municipal Prat Espais, uns 260.000 euros.

La convocatòria d’ajuts al lloguer, que es va obrir dimecres 20 de setembre, arriba amb una novetat important. Per primer cop, inclou com a potencials beneficiàries les persones menors de 36 anys que hagin formalitzat un contracte de lloguer en els darrers 12 mesos i la unitat de convivència de les quals tingui uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC ponderat. La partida destinada a aquest col·lectiu és de 35.000 euros i es poden sol·licitar els ajuts fins al 15 de novembre.

A banda d’aquesta línia de suport específica per al jovent, la convocatòria inclou també ajuts, com en anys anteriors, per a les persones que s’han presentat a la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya però n’han quedat fora per manca de pressupost i per a les persones amb pocs ingressos que tenen llogat un pis de la borsa de lloguer social. Les persones que es trobin en la primera situació poden presentar la seva sol·licitud fins al 20 d’octubre, mentre que les que es trobin en la segona poden fer-ho fins al 15 de desembre.

En tots tres casos, per poder sol·licitar els ajuts, que poden oscil·lar entre els 20 i els 250 euros mensual, cal residir al Prat, ser titular d’un contracte de lloguer i no pagar més de 900 euros al mes en aquest concepte. Les persones interessades trobaran més informació i els formularis de sol·licitud a la web de Prat Espais (pratespais.com).

Una empenta a la Borsa de lloguer social

Així mateix, s’obre també la convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament per a les persones propietàries d’habitatges gestionats per la Borsa de Mediació de lloguer de Prat Espais. L’objectiu d’aquesta mesura és contribuir a evitar la proliferació de pisos buits i a ampliar el parc de lloguer assequible, així com afavorir un manteniment adequat dels habitatges.

La convocatòria es va obrir el passat 20 de setembre i es tanca el 15 de novembre, sempre que no s’esgoti abans el pressupost. Els ajuts es destinen a cobrir despeses relacionades amb l’habitatge, com millores, reparacions, actuacions de manteniment, substitució d’elements o equips, tramitació de butlletins, del certificat energètic o de la cèdula d’habitabilitat, així com al pagament de l’IBI, les derrames o les despeses ordinàries de la comunitat de propietaris.

Per a nous habitatges mediats per la Borsa, l’import màxim de la subvenció serà de 1.500 euros, mentre que per als habitatges de la Borsa que renoven el contracte o fan un nou arrendament dins del programa, l’import màxim serà de 1.200 euros. Les persones interessades trobaran més informació i el formulari de sol·licitud a la web de Prat Espais.

Descarregar

(2)
(3)

Compartir

A les xarxes