dimecres, 24 març, 2021 - 12:30

L’Ajuntament del Prat convoca el procés selectiu per proveir un inspector de la policia local

Imatge d'arxiu

 

D’aquesta manera, el consistori prepara i reforça el cos de la policia local davant de possibles canvis en la seva estructura organitzativa.

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha convocat el procés selectiu per proveir un inspector o inspectora de la policia local, una plaça que actualment està vacant. D’aquesta manera, el consistori s’avança i prepara el cos de la policia local davant dels canvis que es puguin produir properament en la seva estructura i organització.

Actualment, la policia local del Prat compta amb un intendent i dos sotsinspectors, però la plaça d’inspector/a roman vacant. Les funcions de la persona seleccionada seran de direcció, coordinació i supervisió de la policia local, així com d’avaluació i realització d’informes relacionats amb diferents aspectes d’organització i funcionament del cos, així com de les necessitats formatives dels i de les agents. També formarà part de comissions tècniques i de les Juntes Locals de Seguretat.

El procediment per cobrir la vacant d’inspector local es portarà a terme amb total transparència i seguint els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat dels processos de selecció i de povisió de la funció pública. La convocatòria s’ha publicat a la  seu electrònica municipal i a la plataforma electrònica de la Xarxa CORH (Comunitat de Recursos Humans) de la Diputació de Barcelona aquest dimarts i hi podran concórrer totes aquelles persones interessades que compleixin els requisits per cobrir la vacant d’inspector/a. Entre aquestes condicions, estan la de ser funcionari o funcionària de carrera en les escales d’inspector, ja sigui en policies locals o als Mossos d’Esquadra. També cal que les persones aspirants es trobin en situació de servei actiu o en qualsevol atra situació administrativa que permeti autoritzar a l’administració d’origen una comissió de serveis.

El procediment consistirà, primerament, en l’avaluació i valoració de la documentacio presentada i, posteriorment, en una entrevista personal per avaluar l’experiència professional i adequació a les funcions específiques del lloc de treball de les persones aspirants. Una comissió de valoració integrada per la cap i un tècnic de Recursos Humans i l’intendent en cap de la policia local de l’Ajuntament del Prat emetrà proposta de la persona aspirant que es consideri més adequada per ser nomenada en comissió de serveis un cop conclosa l’entrevista i analitzada la documentació presentada.

La convocatòria del procés de provisió per cobrir la vacant d’inspector de la policia local al Prat busca reforçar aquest cos després de confirmar-se que  l’actual intendent en cap del cos, Ramon Dosaigues, és l’únic finalista d’un procés selectiu per proveir mitjançant comissió de serveis el proper intendent en cap de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat.

La provisió del càrrec d’inspector de la policia local del Prat se suma a d’altres processos en marxa per reforçar aquest cos. Actualment, 12 persones seleccionades d’entre diversos centenars d’aspirants estan seguint la seva formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per incorporar-se properament a la plantilla. Així mateix, també hi ha obert un procés interadministratiu per incorporar al cos tres agents provinents d’altres cossos de policia.

Descarregar

(2)
(1)

Compartir

A les xarxes