divendres, 26 febrer, 2021 - 11:15

El Servei d’Ajuda a Domicili del Prat surt del mercat lucratiu i serà gestionat per una entitat pública

SAD

 

El Prat es troba entre les primeres ciutats de Catalunya on una entitat pública prestarà aquest servei, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció i millorar la situació laboral del personal, format especialment per dones.

 

El Prat de Llobregat es troba entre les primeres ciutats de Catalunya on la gestió del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) sortirà del mercat lucratiu i serà gestionat per una entitat pública.

Els dos principals objectius de la desmercantilització del servei són millorar la qualitat de l’atenció i la situació laboral del personal, format especialment per dones, que arreu de Catalunya porten temps denunciant les condicions de precarietat en què treballen a les empreses privades del sector. En el cas el Prat, l’equip del SAD està format per 85 professionals (82 dones i 3 homes) i atén 500 persones grans i amb dependència, el 75% de les quals també són dones.

La fórmula cercada per l’Ajuntament del Prat per aplicar aquesta desmercantilització és la prestació directa d’aquest servei per part de la Fundació S21, que forma part del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC), del qual és membre l’Ajuntament del Prat. Amb la Fundació S21, el consorci articula la xarxa pública catalana de serveis socials i d’atenció a les persones amb dependència en col·laboració amb ens locals i entitats sense ànim de lucre.

Així doncs, enlloc de treure a concurs la gestió del Servei d’Ajuda a Domicili, com es venia fent durant els darrers anys per adjudicar-la a empreses privades amb ànim de lucre, ara s’opta per fer un encàrrec directe de la prestació del SAD a una fundació, dependent d’un consorci públic. De fet, la Fundació S21 ja va assumir la prestació del servei el passat 1 d’octubre i, des d’aleshores, ha definit i articulat el nou model d’atenció, que entrarà en funcionament el proper 15 de març.

La distribució dels equips d’intervenció per zones de proximitat, clau per millorar el model d’atenció

El nou model del SAD, que es posarà en marxa el mes vinent, preten oferir un servei més àgil, eficaç i descentralitzat. Una altra de les claus del nou model és personalitzar el servei i adequar-lo el màxim a les necessitats de cada persona. Es vol prioritzar el màxim la seva autonomia, relacions socials i vincles afectius amb el seu entorn (familiars, amistats, professionals de cures, etc).

Per tal d’ajustar el màxim el servei a les necessitats de cada persona, el model d’atenció s’ha adequat amb diversos canvis. D’una banda, l’organització dels professionals s’ha estructurat en equips d’intervenció que actuaran en les zones de proximitat que s’han definit: Marina, Sant Cosme, Centre i Ribera Baixa. D’aquesta manera, cada grup de professionals s’ocuparà de l’atenció de les persones usuàries de la zona assignada, amb qui tindrà una relació més propera i continuada al llarg del temps, que li permetrà conèixer, detectar i respondre millor a les seves necessitats.  Aquests equips es distribuiran per la ciutat en funció del vo­lum de persones usuàries de cada zona i estaran formats per professionals d’aten­ció directa, de suport i de coordinació tècnica i gestió.

850 serveis al mes, 75% per dependència i 25% per risc psicosocial

D’altra banda, la freqüència amb què el SAD atendrà cada persona usuària s’ajustarà a les seves necessitats. En l’actualitat, el SAD realitza uns 850 serveis al mes, el 75%  per motius de dependència i el 25 % per motius de risc social. A més, es passarà de tenir un únic professional de referència a tenir-ne un equip, que tindrà una comunicació i relació més intensa amb les persones usuàries de forma continuada i per respondre més ràpidament a situacions sobrevingudes.

Així mateix, es vol donar una dimensió comunitària al servei, de manera que l’atenció a les persones vulnerables surti de l’àmbit del domicili i s’estengui cap a la comunitat, per tal de combatre la soledat i l’aïllament, que també poden contribuir a prevenir les persones que visquin en el seu entorn. Finalment, també se cerca una millora de la coordinació amb els Centres d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat, amb el departament municipal d’Educació i d’altres serveis socials.

Quant a les condicions laborals del personal, que alhora repercuteix en la qualitat del servei, el nou model pretén contribuir a dignificar i re­conèixer la seva tasca professional, tot augmentant-ne l’estabilitat, i augmentar el nombre de jornades completes reduint-ne les parcials. També es vol facilitar l’accés del personal a la formació continuada i fomentar el treball en equip, més adient per promoure la motivació i el benestar emocional de professionals que estan en contacte directe amb persones grans i amb dependència.

L’Ajuntament treballava des de feia anys per aconseguir millorar el servei

L’Ajuntament del Prat estava treballant des de feia anys per tal de millorar les condicions del Servei d’Ajuda a Domicili. Des de l’any 2018, havia fet dues licitacions introduint millores quant a les condicions laborals del personal, que van ser impugnades per la patronal de serveis d’atenció domicliària, a la qual la justícia va donar la raó, argumentant que l’Ajuntament no podia interferir en la relació empresa-personal. Davant de la impossibilitat de millorar les condicions del servei per aquesta via, l’Ajuntament ha cercat ara una nova fórmula, la prestació directa del servei a través de la Fundació S21 del CSC, que sí va ser validada a finals de l’any 2020 pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Això ha possibilitat que finalment el Prat es trobi entre els primers ajuntaments catalans a desmercantilitzar el SAD.

Descarregar

(2)
(2)

Compartir

A les xarxes