dimecres, 5 abril, 2023 - 19:15

El Prat dona un impuls a l’habitatge de lloguer social en el Ple d’abril

Ple municipal d'abril

 

  • Avança la tramitació per a la construcció de 71 pisos públics i de lloguer assequible a l’Eixample Sud
  • S’han aprovat noves línies d’ajuts per al pagament dels arrendaments i incentius per fer més atractiva per als propietaris la Borsa de mediació

 

La qüestió de l’habitatge ha centrat bona part del Ple municipal d’abril. Ja en la primera part de la sessió, s’hi ha aprovat la requalificació, de bé patrimonial a domini públic, d’una parcel·la municipal ubicada al carrer de Jaume Casanovas. Això permetrà construir-hi una promoció de 71 allotjaments públics i de lloguer assequible per a col·lectius socials amb necessitats específiques, com famílies que han perdut la seva llar, persones grans o joves amb ingressos baixos.

L’ajuntament va comprar a l’Incasol aquest solar, que servirà per crear els primers habitatges de lloguer social dels 300 que tindrà l’Eixample Sud. Aquest i la resta de projectes d’habitatge públic permetran doblar en els propers anys el parc de pisos d’aquest tipus que hi ha actualment a la ciutat. A l’Eixample Sud, actualment en desenvolupament, s’hi crearan gairebé 3.000 habitatges, dels quals la meitat seran de protecció.

Ajuts per a persones llogateres

En la mateixa línia d’afavorir el dret de la ciutadania a una llar digna, al Ple d’avui s’han aprovat inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al pagament de lloguers, que responen a la voluntat de l’Ajuntament d’establir tres línies de suport.

La primera permetrà augmentar l’abast dels ajuts actuals, ja que el municipi cobrirà totes aquelles persones que, tot i complir els requisits que estableix la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, n’han quedat fora per l’esgotament del pressupost de l’ens català. Una segona línia serà la d’ajuts a les persones amb pocs recursos titulars d’un contracte formalitzat en la Borsa de Mediació per al lloguer social. La tercera servirà per donar suport a les persones joves que s’emancipen llogant un pis a la ciutat, que ja reben un ajut per al pagament mensual de l’arrendament i que, amb les noves bases, podran rebre’n també per fer front als honoraris d’agència inicials.

Consolidació de la Borsa de Mediació

El Ple ha donat un nou impuls avui a la Borsa de Mediació per al lloguer social. D’una banda, se n’ha aprovat el Reglament, que regularà el procediment i les condicions i requisits de les persones sol·licitants.

De l’altra, el ple ha donat el seu vistiplau inicial a les bases que regulen la concessió de subvencions per a la inclusió d'habitatges, que tenen com a objectiu fer més atractiva aquesta eina per a petits propietaris i propietàries, amb ajuts a la mobilització de l’habitatge buit i al manteniment dels immobles. Entre les novetats, hi ha la l’establiment d’un topall per al lloguer, que actualment es troba en 600 €, que se situarà entre un 15 i un 20 % per sota del que estableixi l’Índex de Referència de Preus que fa l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Pel que fa al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial (AHC), el ple n’ha aprovat definitivament el reglament després d’estimar les al·legacions presentades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Actualitzar les normes de convivència

Més enllà de la crucial qüestió de l’habitatge, al ple s’han abordat altres temes. Un d’ells ha estat la modificació de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana. Per tal d’adaptar aquest text de 2003 a normatives posteriors i a la realitat actual, s’hi han produït canvis en relació a l’accés dels animals de companyia als espais públics i les platges o a l’ús de barbacoes per part d’entitats. Així mateix, s’hi ha introduït la regulació de les conductes ciutadanes que contravinguin les mesures establertes en situació declarada de sequera.

El ple d’avui ha aprovat una moció per a les millores en la gestió laboral de les incapacitats temporals al servei de neteja viària i recollida de residus que presta FCC al Prat. Això es produeix després que el Comitè d’Empresa posés en coneixement de l’Ajuntament la vulneració de la prevenció de riscos laborals en diferents aspectes per part d’FCC, a qui obre un expedient sancionador, i amb l’objectiu de poder resoldre el conflicte, que va generar una vaga en el servei de recollida d’escombraries al municipi.

També en l’àmbit de les condicions laborals, les forces progressistes del ple han donat suport a una moció instant les diferents administracions catalanes a apostar per la gestió directa o delegada dels serveis socials per davant de la privada, i millorar la situació dels serveis socials i dels seus equips professionals.

Contra la corrupció, en totes les seves formes

Finalment, el plenari municipal ha aprovat una moció de condemna a la corrupció en totes les seves formes, també el lawfare. La moció l’ha presentat C’s, però s’ha aprovat amb l’únic vot contrari d’aquest grup i el suport de la resta, que han incorporat a la moció un rebuig contundent a la corrupció en totes les seves formes. Incloent també una reprovació a les forces i representants polítics que el practiquen. La moció expressa en aquest sentit la “preocupació per l'emergència del lawfare com a eina política, que provoca la mobilització de recursos públics per assistir jurídicament els servidors públics que el pateixen, es basa en un mal ús de les institucions judicials i degrada el dret fonamental a una informació veraç i rigorosa. Tot plegat, amb l'objectiu de soscavar la confiança de la ciutadania no ja en uns polítics determinats, sinó en el mateix sistema democràtic. Per tant, pot ser entesa com una nova i perillosa forma de corrupció”, afirma el text. 

 

Compartir

A les xarxes