dijous, 15 febrer, 2018 - 09:15

Inici del període per sol·licitar ajuts per a les activitats d’estiu (2018) i les extraescolars (curs 2018-2019)

El Prat destina 220.000 € per garantir la igualtat en l’accés a activitats d’estiu i extraescolars

Activitats d'estiu i extraescolars d'infants i joves

Els ajuts, adreçats a les famílies amb dificultats socials  i econòmiques, es podran sol·licitar del 19 de febrer al 23 de març a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).

La quantia dels ajuts variarà en funció el nombre de membres de la llar i del nivell d’ingressos, entre d’altres factors socials.

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat destinarà un total de 222.500 euros a ajuts per a les activitats d’estiu de 2018 i per a les extraescolars del proper curs escolar (2018-2019). Amb aquests ajuts, adreçats a les famílies amb més dificultats socioeconòmiques, l’Ajuntament pretén garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a aquest tipus d’activitats, relacionades amb l’oci, l’esport i el lleure.

El període de sol·licituds començarà el proper dilluns, 19 de febrer, i finalitzarà el 23 de març. Els ajuts estan dirigits als infants i adolescents empadronats al Prat de Llobregat, nascuts entre 2000 i 2015 (ambdós inclosos). De forma excepcional, les podran demanar joves nascuts abans de 2000, sempre que cursin ESO o tinguin necessitats educatives especialitzats (i estiguin escolaritzats al Centre d’Educació Especial de Can Rigol o vulguin participar en activitats de Disprat Lleure).

Com que els ajuts estan adreçats a les famílies amb menys recursos econòmics, s’han establert uns barems de renda per poder optar-hi, que varien en funció del nombre de membres de la llar i d’altres factors socials. Així per exemple, en el cas d’una família de 4 membres, es podran sol·licitar ajuts en cas de tenir ingressos inferiors a 28.800 €. A més, s’ha establert un sistema progressiu d’ajuts: per sota d’aquest llindar, s’han establert diferents franges de renda, de manera que, a les més baixes, se’ls subvencionarà un percentatge més alt del preu de l’activitat.  A més dels ingressos, es tindran en compte altres factors socials a l’hora de valorar les sol·licituds d’ajuts i la seva quantia (tenir a càrrec infants amb necessitats educatives especials, ser família monoparental o família nombrosa, etc).

En el cas de les activitats d’estiu, l’Ajuntament finança de 50 a 150 euros en funció de nivell de renda de la família. En el cas de les activitats extraescolars, es finançaran de 100 a 250 euros. Si les activitats extraescolars es fan a l’Escola Municipal de Música, el percentatge màxim de la inscripció que se subvencionarà anirà del 50% al 90%.

L’Ajuntament farà pública la relació concreta de les activitats d’estiu d’enguany a finals d’abril i la d’activitats extraescolars el proper mes de setembre. La sol·licitud dels ajuts es fa prèviament per optar posteriorment a qualsevol de les activitats ofertades.

Com sol·licitar els ajuts?

Les famílies podran realitzar la sol·licitud dels ajuts en un únic tràmit a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de la Casa de la Vila. Hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud i adjuntar la resta de documentació requerida a les bases. Les activitats d’estiu i extraescolars s’hauran de tramitar conjuntament, mitjançant una única sol·licitud per a cada infant beneficiari.

A més de la sol·licitud dels ajuts, cal recordar que posteriorment les famílies hauran de fer el tràmit per inscriure els seus fills i filles a les activitats corresponents. El període per inscriure’s a les activitats d’estiu començarà el proper 28 de maig i el de les extraescolars, al setembre.

Per a més informació, es poden consultar les bases de la convocatòria.

Descarregar

(2)
(1)

Compartir

A les xarxes