divendres, 9 abril, 2021 - 12:00

El Prat, ciutat pionera a Catalunya en publicar les dades de consum d’energia dels equipaments municipals a temps real

 

  • A elprat.cat/energiaequipaments, es poden consultar els consums energètics d’una vintena d’equipaments municipals i la despesa econòmica corresponent. També es podran visualitzar els estalvis aconseguits amb les mesures d’estalvi i eficiència energètica implementades.

  • S’hi podrà consultar també el volum d’energia solar fotovoltaica  generada per la vintena d’equipaments municipals on l’Ajuntament instal·larà plaques fotovoltaiques a les cobertes durant el 2021.

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat és pioner a Catalunya en facilitar que es puguin consultar les dades de consum energètic dels equipaments municipals a temps real. Concretament, es podrà accedir a les dades al respecte d’una vintena d’equipaments, entre ells complexos esportius, escoles o centres cívics i culturals de la ciutat.

A través de la pàgina web elprat.cat/energiaequipaments, es pot accedir a aquestes dades i conèixer quins són els consums elèctrics i de gas de cada equipament durant el dia, la jornada anterior, els darrers 30 dies i l’any en curs, a més del costos de l’energia d’aquests equipaments municipals. A més, a les pàgines oficials de cada equipament, es podrà visualitzar la seva certificació energètica i les actuacions d’eficiència energètica implementades.

Al web elprat.cat/energiaequipaments , s’hi podrà consultar també el volum d’energia solar fotovoltaica  generada pels equipaments municipals. En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament del Prat està instal·lant en les cobertes d’una vintena d’equipaments municipals plaques fotovoltaiques, amb el suport dels fons europeus FEDER. Els excedents d’un edifici es podran utilitzar pels edificis que es situïn en un radi de 500 metres, des d’on també es podrà  promoure l’autoconsum compartit.

L’Ajuntament del Prat pot fer seguiment d’aquestes dades de consum i estalvi energètic a través dels sensors de consum d’energia que estan instal·lats des de fa anys als equipaments municipals.  Aquestes dades s’han compartit més recentment i poden ser totalment accessibles a través del web municipal gràcies al impuls de l’estratègia global de Govern Obert i Transparència del consistori.

Segons el registre del Consorci de l’AOC (Administració Oberta de Catalunya), que ha reconegut en diverses ocasions els darrers anys els avenços de l’Ajuntament per impulsar l’administració oberta digital, el Prat és una ciutat capdavantera en  compartir a temps real aquestes dades de consum energètic.

Estalvi energètic rècord

El  consistori fa anys que treballa intensament per reduir al màxim els diners que paga per l’electricitat que consumeixen els equipaments municipals i l’enllumenat de la ciutat. A banda de les mesures d’estalvi i eficiència energètica que aplica per reduir el consum (part variable de la factura), també revisa periòdicament la part fixa (quantitat de kw contractats i preu pactat amb la comercialitzadora). També va ser pioner en la instal·lació de sensors de consum d’energia a tots els equipaments municipals per tal d’implementar, a partir de la diagnosi d’aquestes dades,  accions d’estalvi i eficiència energètica. Això ha permès que, des de 2011 i de forma ininterrompuda, s’hagi reduït el consum energètic dels equipaments.

L’Ajuntament ha aconseguit un estalvi acumulat, només els anys 2019 i 2020, de 315.750 €, una xifra molt superior a l’aconseguida entre el 2015 i el 2018, quan va ser de 170.000 € en total. Cal assenyalar que aquests estalvis s’han produït al marge de la baixada de consums produïda per l’absència de presencialitat durant la crisi sanitària de la covid.

Aquestes accions d’estalvi s’emmarquen en l’estratègia de transició energètica del Prat, recollida per la seva Declaració d’Emergència Climàtica, aprovada el setembre de 2020 pel ple municipal.  Més enllà de les actuacions als equipaments municipals, es vol incentivar, facilitar i orientar a la ciutadania i al teixit social i econòmic perquè també puguin millorar els nivells d’estalvi i eficiència energètica de les seves llars, locals o establiments i reduir també la factura elèctrica. Oferir orientació amb aquest objectiu és una de les principals funcions de la Casa de l’Energia, que va obrir a principis de 2021.

També cal recordar que des de mitjans de 2020 l’Ajuntament del Prat compta amb la plataforma web elprat.cat/estalvielectric per donar assessorament online per tal d’ajudar la ciutadania i el comerç a optimitzar els seus nivells de contractació elèctrica.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes