dimecres, 3 març, 2021 - 21:00

El plenari municipal del Prat aprova una bateria de mesures en defensa del dret a un habitatge digne

 

  • L’Ajuntament demana que la ciutat sigui declarada àrea amb mercat d’habitatge tens per poder-hi regular el preu dels lloguers i reclamar a l’Estat que inclogui el control d’aquests preus a la llei estatal d’habitatge.
  • També s’ha aprovat destinar 200.000 euros per ajudar les persones amb dificultats econòmiques a pagar el lloguer i 60.000 més a incentivar l’entrada de nous habitatges a la Borsa de lloguer social del Prat, adreçats a propietaris perquè puguin adequar o mantenir en bon estat dels pisos arrendats. S’han mobilitzat 1,2 milions d’euros per adquirir nous habitatges públics.
  • Al ple d’avui, també s’ha aprovat la nova Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, que estableix com a zona 30 tota la ciutat i concreta la regulació sobre l’ús de vehicles elèctrics (VMP), com ara els patinets o segways, a la ciutat.
  • El plenari ha aprovat una declaració que reclama una major protecció dels Espais naturals del delta del Llobregat, després de l’advertència de la Comissió Europea, i una en defensa dels drets de les dones quan s’apropa el 8M.

 

El ple municipal del Prat de Llobregat, que ha tingut lloc aquest dimecres 3 de març amb el suport de mitjans telemàtics, ha aprovat una bateria de mesures per garantir el dret a un habitatge digne a la ciutat. En aquest sentit, el plenari ha sol·licitat que tota la ciutat sigui considerada com a àrea de mercat d’habitatge tens almenys fins a finals de setembre de 2026, fet que permetria regular els preus del lloguer, i ha reclamat a l’estat que inclogui el control d’aquests preus a la llei estatal d’habitatge.

Així mateix, el plenari ha aprovat mobilitzar 260.000 euros per ajudar famílies amb dificultats a pagar lloguers socials i per incentivar la inclusió de pisos a la borsa de Prat Espais, i 1,2 milions per adquirir nous habitatges públics, en el primer cas amb l’única abstenció de C’s i, en el segon cas, per unanimitat. Aquestes mesures aprovades avui se sumen a l’impuls de gairebé tres centenars de pisos públics de lloguer assequible que es promouen a l’Eixample Sud i al Pla Local d’Habitatge que s’està elaborant actualment.

La declaració de mercat d’habitatge tens, que poden sol·licitar els ajuntaments i que ha d’acabar aprovant l’AMB en el cas dels municipis de l’àrea metropolitana, és un requisit imprescindible per poder-hi regular els preus dels lloguers. Així ho delimita la la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de setembre.

De fet, des de l’aprovació d’aquesta llei al Parlament, automàticament tots els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona de més de 20.000 habitants, entre ells el Prat, van quedar declarats com a àrees de mercat d’habitatge tens durant un any, període que finalitzaria el proper 22 de setembre de 2021. El que sol·licita ara l’Ajuntament del Prat a l’AMB és prorrogar aquesta declaració 5 anys més a partir d’aquesta data.

En aquests moments, el Prat compleix amb el 15% d’habitatge social i assequible (del conjunt del parc residencial de la ciutat) que marca l’Objectiu de Solidaritat Urbana de la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya de 2007, per la conjunció de diferents polítiques en aquesta matèria (parc públic de lloguer de l’Incasòl, de la Cooperativa Obrera de Viviendas o de la Borsa de Prat Espais, lloguers de renda antiga, habitatge protegits de propietat, etc). Però la previsió de desqualificació d’habitatges protegits dels propers anys i la finalització dels contractes de renda antiga, sumats al creixemen demogràfic (i per tant de la demanda d’habitatge) i a l’escassa oferta de lloguer fan necessària l’adopció de noves mesures per garantir l’assequibilitat dels arrendaments.

La petició a l’AMB perquè tota la ciutat sigui considerada àrea de mercat d’habitatge tens durant 5 anys més s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte de C’s, que hi ha votat en contra.

Aprovació de la bases d’ajuts al lloguer

En matèria d’habitatge, el ple municipal d’avui també ha aprovat les bases reguladores de dues convocatòries d’ajuts al lloguer, amb el vot favorable de tots els grups, excepte de C’s, que s’ha abstingut. D’una banda, s’han aprovat les bases de les subvencions per al pagament del lloguer social de 2021, que s’emmarquen en la convocatòria d’ajuts anual de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). L’Ajuntament manté un conveni amb l’AHC per tramitar i gestionar conjuntament els ajuts amb aquesta finalitat al Prat, que el ple municipal ha aprovat prorrogar.  A més, l’Ajuntament complementa els ajuts facilitats per la Generalitat amb aquesta finalitat, per tal de prevenir situacions d’exclusió residencial. Per a la convocatòria de 2021, l’Ajuntament preveu destinar amb aquesta finalitat 200.000 euros.

D’altra banda, també s’han aprovat les bases per a la concessió de subvencions adreçades als propietaris d’habitatge, per incentivar que incloguin els seus pisos al programa de la Borsa de mediació per al lloguer social, que gestiona Prat Espais. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament preveu destinar durant el 2021 un total de 60.000 euros, que es destinaran fonamentalment a la reforma i rehabilitació d’habitatges buits per tal que estiguin en condicions adients per entrar a la borsa de lloguer social, o bé per garantir l’adequat manteniment d’aquells que ja en formen part. Una de les novetats d’aquesta convocatòria és que ofereix a aquelles persones que no van poder optar als ajuts de 2020 malgrat haver-los sol·licitat, per l’exhauriment del pressupost, a que puguin optar de forma preferentment a les subvencions d’enguany.

Moció per incloure el control del lloguer a la llei estatal d’habitatge

El paquet de mesures en defensa d’un habitatge digne aprovat avui al plenari es completa amb una moció que demana l’aprovació d’una llei estatal d’habitatge, que inclogui la regulació del preu del lloguer, aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte C’s, que hi ha votat en contra. També es demana que la llei estatal inclogui d’altres mesures per promoure l’assequibilitat dels lloguers, com l’increment del parc públic d’habitatges d’arrendament o  la cessió obligatòria de l’ús temporal de l’habitatge de buit de grans tenidors amb aquesta finalitat.

Nova Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants

En el ple municipal d’avui, també s’ha aprovat inicialment per unanimitat la nova Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants. La principal novetat d’aquesta ordenança és la limitació de la velocitat a 30 quilòmetres per hora a tota la ciutat, i la concreció de les normes de circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) amb motor elèctric (patinets o segways) al municipi, arran de la nova normativa estatal sobre el tema.

En aquest sentit, l’ordenança municipal limita la velocitat a 20 quilòmetres per hora a les vies que disposin de plataforma única de calçada i de vorera i a 30 quilòmetres a la resta de carrers, amb l’objectiu de millorar la convivència dels vehicles amb les altres persones usuàries de l’espai públic. L’única excepció a aquesta norma seran les vies de dos o més carrils per sentit, on la velocitat estarà limitada a 50 quilòmetres per hora.

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, s’estableix la prohibició de circular per les voreres i els obliga a fer-ho únicament per la calçada i d’altres espais que pugui autoritzar l’Ajuntament amb aquesta finalitat.  També s’estableix que només pot conduir aquests vehicles una única persona a una velocitat màxima de 25 Km/h i que sempre hauran de respectar la preferència dels vianants. Pel que fa a la velocitat, també cal recordar que es es consideraran VMP, i per tant restaran subjectes a la nova ordenança, aquells vehicles de motor elèctric que tinguin capacitat per superar els 6 Km per hora i no en cas contrari.

D’altra banda, indica que han d’estacionar únicament als espais autoritzats i que els conductors de VMP estan obligats a portar timbre i llums si circulen de nit. En el cas dels menors de 16 anys, que podran conduir VMP només amb autorització dels pares o tutors legals i no abans dels 12 anys, també hauran de dur casc obligatòriament. Per als majors d’aquesta edat, igual que en el cas de les bicicletes, l’ús de casc per vies urbanes és recomanat. També es recomana l’assegurança del vehicle, si bé serà únicament obligatòria en el cas de les persones que el facin servir com a mitjà de transport en el marc d’una activitat empresarial o econòmica.

Després de l’entrada en vigor de la nova ordenança, prevista per al mes d’abril després de la seva aprovació definitiva, l’Ajuntament desenvoluparà una campanya informativa sobre aquests assumptes.

Declaració institucional per a la protecció dels Espais naturals del delta

El ple del Prat d’avui també ha celebrat l’advertència a Espanya de la Comissió Europea referent a la protecció dels Espais naturals del delta del Llobregat. En una declaració institucional, aprovada per unanimitat, l’Ajuntament insta a Aena i al Port de Barcelona a renunciar definitivament a l’ampliació de les infraestructures. Tamé es demanda definir una estratègia aeroportuària en xarxa. Així mateix, s’emplaça la Generalitat a aprovar una proposta de Pla Especial de Protecció dels Espais del delta del Llobregat i a ampliar les zones protegides per a les aus, així com a dotar de recursos suficients el Consorci que gestiona aquesta zona. A més, es demana a l’ACA un pla d’intervenció immediat per establir els valors ambientals de les masses d’aigua, definint una  millora dels estanys de Cal Tet, la Ricarda i el Remolar. Finalment, es demana a Generalitat i Estat una estratègia per al delta del Llobregat com a infraestructura verda, que permeti un finançament suficient i un model governança adequat, incloent el Parc Agrari.

El Prat feminista

A pocs dies del Dia Internacional de les Dones (2021), que es commemora el proper 8 de març, el ple municipal també ha secundat avui per unanimitat la declaració institucional del Consell Municipal de les Dones del Prat sobre el 8M. S’hi remarca com la crisi de la covid ha afectat sobretot els sectors més feminitzats.

Moció per a la petició d’indult a Pablo Hasél 

Una altra moció aprovada al ple d’avui és per a la petició d’indult de Pablo Hasél i la defensa de llibertat d’expressió amb el vot favorable de El Prat En Comú, Podemos i ERC,  l’abstenció del PSC i el vot en contra de C’s. Alhora, condemna les expressions de violència en les legítimes protestes i reivindicacions per la defensa de la llibertat d’expressió.

Així mateix, l’Ajuntament també ha aprovat per unanimitat adherir-se al Pacte Antifransfuguisme i al Pacte per a l’estabilitat institucional, així com a la Declaració Institucional de la FEMP del 16 de desembre de 2020, per reforçar les facultats d’actuació davant de les persones que incorrin en aquestes pràctiques i per la seva aplicació als ens locals.

Descarregar

(2)
(1)

Compartir

A les xarxes