dijous, 21 desembre, 2023 - 20:30

El Ple impulsa la ZBE per millorar la qualitat de l’aire, que afectarà a partir del setembre del 2024 el 5,5% dels turismes i l’1,5% de les furgonetes que circulen a la ciutat

Ple del Prat desembre 2023

 

  • Només un 7 per cent dels vehicles de la ciutat es veuran afectats per les restriccions de circulació.

  • La regulació de les emissions vinculades a la mobilitat a nivell europeu té com a objectiu millorar la salut de la població.

 

La sessió ordinària de desembre del Ple Municipal del Prat, que s’ha celebrat avui al Saló de Plens de la Casa de la Vila, ha aprovat inicialment l’ordenança que regularà la restricció de la circulació dels vehicles sense etiqueta ambiental a la ciutat. La implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), obligatòria per a totes les poblacions de més de 50.000 habitants, es farà gradualment i de forma coordinada amb altres municipis metropolitans, i les sancions a les infraccions no es començaran a aplicar fins al setembre de 2024. Així mateix, s’ha produït l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals amb el vot favorable dels grups que conformen el govern municipal així com el d’ERC. Aquestes ordenances són una peça clau en el marc de la proposta de Pressupost Municipal per al 2024 que es va presentar a la ciutadania en audiència pública el passat 22 de desembre i que es debatrà en la propera sessió plenària, el 28 de desembre.

L’entrada en vigor de l’ordenança municipal sobre la ZBE, que encara ha de superar el període d’exposició pública i la resolució de possibles al·legacions, suposarà que els vehicles més contaminants, els que no tenen el distintiu ambiental, no puguin circular pel nucli urbà del Prat els dies laborables, de dilluns a divendres, entre les 7 h i les 20 h. Aproximadament un 20 per cent del parc automobilístic de la ciutat no disposa de l’etiqueta, però tan sols es veuran afectats un 7 per cent dels vehicles que hi circulen, que són els que ho fan en l’horari de vigència de la ZBE. D’aquests, tan sols un 1,5 per cent són furgonetes, i un 5,5 per cent són turismes.

Exempcions i autoritzacions

Els vehicles que, tot i no tenir etiqueta ambiental, no estan afectats per les restriccions a la ZBE són els que transporten persones amb mobilitat reduïda o amb malalties o discapacitats que els condicionen l’ús del transport públic, els destinats a serveis d’emergències i essencials i els que tenen matrícula estrangera i compleixen els requisits tecnològics.

A banda d’aquestes exempcions, la resta de vehicles que no compleixin els requisits tecnològics podran accedir a les ZBE fins a 24 dies a l’any si sol·liciten l’autorització corresponent. Així mateix, els que prestin un servei singular poden tenir una autorització anual, si fan una activitat continuada -com, per exemple, els d’autoescola o els porta contenidors-, o bé una autorització temporal si porten a terme una activitat amb autorització municipal o si han de fer-se tasques de manteniment en un taller. Els vehicles de persones amb tractament mèdic també disposaran d’autorització mentre duri aquest.

L’ordenança també preveu exempcions per als vehicles que siguin necessaris per exercir una activitat professional a la persona titular del qual li manquin un màxim de 5 anys de cotització per poder accedir al règim de jubilació. També en queden exempts els vehicles les persones titulars dels quals acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a dues vegades l’IPREM, així com els que estiguin en reposició perquè s’acredita la compra d’un altre.   

Desplegament metropolità

El Prat implantarà la ZBE en paral·lel a cinc municipis metropolitans més, que se sumen als que ja formen part de la ZBE – Rondes de Barcelona. Les dades de l’Institut Metròpoli posen de manifest que des que es va començar a implementar aquesta s’ha produït una disminució dràstica dels vehicles que circulen sense distintiu i un augment important dels que tenen etiqueta C més enllà del seu àmbit d’afectació.

D’acord amb el calendari establert per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’1 de setembre de 2024 serà la data única d’inici del període sancionador per a turismes i motocicletes, mentre que les sancions a furgonetes, camions i autobusos no començaran fins al 2025. Mentrestant, al Prat es desplegarà una àmplia campanya d’informació i sensibilització, així com la senyalització de la ZBE, que haurà d’estar instal·lada l’1 de juliol.

Regulació europea per protegir la salut

L’obligatorietat de la implementació de les ZBE, que afecta a tots els municipis de l’estat de més de 50.000 habitants i als de més de 20.000 amb problemes de qualitat de l’aire, l’estableix la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica. Aquest legislació d’àmbit estatal es deriva de les aprovacions d’una directiva i de la Declaració de situació d’emergència climàtica i mediambiental europees, que recullen la preocupació de l’OMS pels efectes sobre la salut de les persones de la contaminació de l’aire.

La implantació de la ZBE al Prat compta amb el suport de la UE, que ha atorgat un finançament de 840.000 euros per a la instal·lació de càmeres de trànsit als accessos de la ZBE.

Acord per tirar endavant les ordenances fiscals

Més enllà de donar llum verda a les restriccions a la circulació d’alguns vehicles, el Ple del Prat ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per al 2024. Ho ha fet amb els vots favorables dels grups que conformen el govern i d’ERC i després de desestimar algunes al·legacions i d’estimar-ne parcialment d’altres. Precisament, aquesta és una de les peces clau dels pressupostos municipals, que es presentaran, debatran i, si escau, aprovaran en la sessió plenària extraordinària que s’ha convocat per al 28 de desembre.

Segons va presentar l’equip de govern en una Audiència Pública dilluns passat, 18 de desembre, aquests tindran un volum de 137,8 milions d’euros, amb els quals es pretén preservar els serveis públics de qualitat que ja existeixen i activar diversos projectes per impulsar el Prat del futur. En un context de pujada de preus, això passa per millorar el finançament local, amb un increment del 22,6 per cent en la participació dels municipis en els ingressos de l’estat, per l’obtenció de recursos externs, com els 25,68 milions d’euros captats amb els Fons Next Generation, i per l’actualització dels impostos i taxes municipals.

Moció en defensa del barri de les Palmeres

Així mateix, el Ple del Prat ha donat el vistiplau a la concessió de beneficis fiscals als Serveis Territorial del Baix Llobregat de la Generalitat per les obres de millora energètica a l’Institut Salvador Dalí. Per últim, ha aprovat una moció presentada per Junts, a la qual s’han sumat com a proposants El Prat en Comú Podem, el PSC-CP i el PP, per exigir a l’Estat i a AENA la desafectació del barri de Les Palmeres, ubicat en terrenys de l’Aeroport. El veïnat, amb qui l’Ajuntament manté contacte estable, pateix des de fa anys una situació d’incertesa.  

Descarregar

(2)
(1)

Compartir

A les xarxes