dimarts, 5 març, 2019 - 09:45

Presentació del primer Pla Local de l’activitat física i l’esport del Prat de Llobregat (2019-2023)

El Pla Local de l’Esport del Prat vol reforçar la vessant més social de la pràctica esportiva

L'alcalde i el regidor d'esports a la presentació del Pla Local de l'activitat física i l'esport

El Pla local de l’esport vol reforçar la contribució social de l’esport i l’activitat física en diferents àmbits com la salut, l’educació i la cohesió social. També es vol promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en la pràctica esportiva.

El Pla és fruit del procés de treball i participació que es va desenvolupar durant el 2018, amb els diversos agents de la ciutat vinculats a la pràctica física i esportiva.

 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha presentat aquets dilluns, 4 de març, el primer Pla Local de l’activitat física i l’esport de la ciutat al Cèntric Espai Cultural. El pla estableix les principals polítiques públiques i línies d’actuació en aquest àmbit per al període 2019-2023 i vol contribuir a garantir l’accés a la pràctica esportiva a tota la ciutadania en igualtat d’oportunitats. Es posa especial èmfasi en la vessant més social de l’esport i en la contribució que pot fer en diferents àmbits com la salut, l’educació o la cohesió social, de forma transversal. També té en compte la perspectiva de gènere, per garantir la igualtat entre dones i homes en l’accés a l’activitat física i la pràctica esportiva.

La presentació del pla ha anat a càrrec de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i del primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Juan Pedro Pérez Castro. L’acte també ha comptat amb la conferència “L'esport educa, cohesiona i fa salut, si et diverteixes” a càrrec de Pep Marí, psicòleg esportiu i veí de la localitat.

Amb aquesta presentació, s’ha volgut fer retorn a totes les entitats esportives, professionals i agents implicats en l’àmbit de l’esport que, al llarg de l’any 2018, van participar en el procés de treball col·lectiu i de participació que ha desembocat en l’elaboració d’aquest pla. L’Ajuntament també vol seguir desplegant el pla en cooperació amb tots els agents implicats.

Aquest primer pla local s’ha impulsat per planificar i sistematitzar les polítiques públiques en l’àmbit esportiu, que ja compta amb un fort arrelament i implantació social a la ciutat. El Prat de Llobregat compta amb 68 espais per realitzar activitat física i amb 10.052 persones abonades a equipaments esportius. El municipi també compta amb 59 entitats esportives, amb una base social de 4.304 persones.

Al Prat, els índexs de pràctica esportiva entre els joves en edat escolar se situen per sobre de la mitjana catalana, especialment a primària (un 86,3% al Prat i un 74,2% a Catalunya). A secundària, el percentatge del Prat és del 69% (del 67,7% a Catalunya).

5  àmbits d’actuació

El pla pretén que l’esport reforci el seu paper com a eix vertebrador de la ciutat, entenent l’activitat fisicoesportiva com un potent factor socialitzador de la comunitat, que genera models socials positius, valors de ciutadania i integració i cohesió social. Per això, es vol promoure l’accés a la pràctica d’activitat física i l’esport a tota la ciutadania durant les diferents etapes de la vida, sense que en quedin excloses les persones en situació de vulnerabilitat. Així per exemple, es donen ajuts individuals per a activitats extraescolars i esportives perquè tots els infants i joves puguin practicar esport. Així mateix, es vol garantir l’accés a la pràctica esportiva de les persones amb diversitat funcional.

Els objectius del Pla s’estructuren en cinc àmbits d’actuació:

  1. Promoure la pràctica d’activitat física i esportiva saludable per a tothom.
  2. Mantenir i millorar la xarxa d’equipaments i espais esportius.
  3. Fomentar l’activitat física i l’esport en edat escolar, així com la seva dimensió educativa i de transmissor de valors.
  4. Promoure l’activitat física i l’esport com a eines d’integració i cohesió social i per a revertir situacions de discriminació.
  5. Reforçar i potenciar la col·laboració entre els agents esportius com a model de governança esportiva.

Aquests objectius es desenvolupen en 28 línies estratègiques entre les quals destaquen la promoció de l’activitat física com a objectiu de salut pública; la incorporació d’espais no convencionals a la xarxa d’equipaments i espais específics per l’esport; la promoció de l’educació en valors en la pràctica esportiva; garantir la pràctica esportiva a infants i joves en situació de vulnerabilitat; promoure la igualtat de les dones en aquest àmbit -actualment, les dones practiquen menys esport que els homes de mitjana -; i promoure la formació del personal tècnic i els responsables de les entitats esportives.

Descarregar

(2)
(2)

Compartir

A les xarxes