dimecres, 12 abril, 2023 - 12:00

El Parc de la Barceloneta, peça clau en la transició de la ciutat cap als espais naturals i agrícoles, llest perquè la ciutadania en gaudeixi

El Parc de la Barceloneta està ja enllestit com a nou espai públic per al gaudi ciutadà. Amb la finalització del projecte, El Prat culmina un peça clau del seu creixement equilibrat cap al Sud, amb el qual està millorant la connexió del nucli urbà amb l’entorn agrícola i natural gràcies a nous espais verds de transició. 

Amb 22.000 m2 de superfície, el nou parc, que envolta la Ronda Sud en dos àmbits, inclou una zona de jocs infantils, al nord, i una zona lúdica per a gossos, al sud, delimitada amb una tanca per preservar la vegetació de l’entorn. Aquestes dues àrees, junt amb la zona situada sota la pèrgola i adjacent a les cases, ja es poden fer servir. En canvi, donada la situació actual de sequera, les zones enjardinades no es podran trepitjar per tal de facilitar el creixement de les plantes.

El parc ha estat concebut com un espai respectuós amb el medi ambient i d’acord amb una visió de la ciutat que respon als reptes de l’emergència climàtica i la transició energètica. Així, en la seva construcció, s’hi han aplicat criteris avançats de sostenibilitat en diversos àmbits.

Optimització de l’ús de l’aigua i l’energia

D’una banda, la limitació de les zones pavimentades facilitarà que, en la major part del sòl, l’aigua de la pluja s’infiltri directament a l’aqüífer. Alhora, el parc es beneficiarà de la doble xarxa de clavegueram que permetrà regar amb aigua regenerada i evitar-ne el malbaratament. A més, s’ha optat per una vegetació adequada a la situació climàtica actual, amb plantes i arbres d’espècies que no requereixen gaire aigua.

D’altra banda, l’enllumenat públic del nou parc serà de baix consum i de gestió telemàtica. Així mateix, el passeig per a vianants del parc s’ha cobert amb una marquesina on s’han instal·lat plaques fotovoltaiques que generaran energia per a l’autoconsum i que aprofitarà Energia del Prat.

Un model de barri que mira cap al futur

El Parc de la Barceloneta és una peça clau del barri de l’Eixample Sud, que està actualment en construcció i que culminarà una expansió del Prat prevista des del 1976 al Pla General Metropolità. Aquesta nova àrea endreça la transició del nucli urbà cap a l’entorn natural i agrícola, amb una trama que integra espais verds, habitatges i equipaments públics.

Descarregar

(2)
(4)

Compartir

A les xarxes