dimarts, 8 maig, 2018 - 12:00

Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica del Prat de Llobregat

Acord amb els agents socioeconòmics de les estratègies d’ocupació i promoció econòmica fins al 2026

Representants municipals i d'agents socials i econòmics, en l'acte de signatura del Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica del Prat 2018-2026 al Saló de Plens

El nou pacte consta de 3 eixos d’intervenció per promoure l’ocupació, l’economia i el territori, enfocats a preservar i enfortir un model de ciutat al servei de les persones, objectiu principal del pacte.

Des de l’inici de la crisi l’any 2008, el pressupost municipal de promoció econòmica ha augmentat en més del doble (+143%). Des de 2013, l’augment ha estat del 22,8% i, de 2017 a 2018, d’un 16,4%.

Gràcies a les mesures extraordinàries del Pla local d’ocupació anterior (2013-1017), s’han aconseguit 920 contractes de treball.

Els llocs de treball localitzats a la ciutat han augmentat d’un 29,8% en els últims anys i ja se situen per sobre dels nivells previs a l’inici de la crisi.


El Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui, dimarts 8 de maig, la signatura del Pacte Local per a l’ocupació i l’activitat econòmica del Prat de Llobregat, que serà el full de ruta per al desenvolupament econòmic i social del municipi des d’aquest any 2018 fins al 2026. El pacte l’han signat representants dels diversos agents socials i econòmics de la ciutat i de la comarca (empresa, comerç, restauració, economia social i sindicats), a més de l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i els portaveus dels diferents grups municipals.
L’acte de signatura ha estat presidit per l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i també ha comptat amb la presència de la Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, Marta Mayordomo. Els agents socials i econòmics que han subscrit el pacte són els següents: CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf; UGT del Baix Llobregat; PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet; Prat Gran Comerç; Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat; Prat Empresarial; Agrupació de Comerciants i Industrials del Prat de Llobregat; i Taula de l’Economia Social i Cooperativa (COV).

Un objectiu prioritari i tres eixos d’intervenció

El pacte consta d’un objectiu principal, la millora global del Prat de Llobregat, com a ciutat al servei de les persones, equitativa i igualitària; i dels 5 objectius estratègics següents:

  • Diversificar les fonts d’activitat i impulsar el creixement econòmic.
  • Impulsar el contracte social, reduint les desigualtats i les discriminacions.
  • Impulsar la formació com a garantia per al progrés, la innovació i l’ocupació de qualitat.
  • Retenir i captar empreses i inversions.
  • Internacionalitzar el Prat a partir del seu model de ciutat.

Per assolir aquests objectius estratègics -que també es concreten en 13 objectius instrumentals-, el pla desplegarà els següents tres eixos estratègics d’intervenció, amb un total de 56 línies d’actuació:

  • Promoure una economia diversificada i de referència metropolitana.
  • Generar ocupació́ de qualitat amb garanties de compliment del contracte social.
  • Posar en valor el territori i millorar l’urbanisme en suport a la dinàmica socioeconò̀mica. 

Amb aquests objectius i línies d’actuació, el nou Pacte pretén retornar a un enfortiment del sector industrial i de l’economia productiva, tot potenciant el talent, la formació i la innovació, com a elements indispensables per reforçar la competitivitat. El document és una guia per coordinar i complementar les actuacions amb impacte social i econòmic tant de l’administració pública com de la iniciativa privada, social i mercantil, per fer del Prat un referent de la vida urbana del segle XXI. El Pacte inclou un programa d’impuls, seguiment i avaluació que permetrà mesurar l’execució del mateix i reenfocar-lo, si escau, durant la seva vigència.

Balanç de les mesures extraordinàries per fer front a la crisi econòmica

El Pacte d’ocupació anterior (2013-2017) contemplava mesures extraordinàries fer front a l’impacte social de la crisi econòmica, que han permès remuntar la situació del municipi pel que fa a l’ocupació i la cohesió social.

 Gràcies a aquestes mesures, s’han aconseguit 920 contractes de treball, 374 dels quals s’han incentivat mitjançant ajuts municipals a la contractació dirigits a les empreses. Entre 2014 i 2017, els contractes indefinits derivats d’aquests ajuts s’han incrementat d’un 80%. El programa El Prat Emprèn -de foment de l’emprenedoria- també ha ofert 345 ajuts per al treball autònom.

Fins a 1.565 persones també s’han beneficiat de les polítiques actives d’ocupació del Prat durant aquest període, que han aconseguint un total de 1.295 contractes de treball.

Durant els darrers anys, l’Ajuntament del Prat també ha incrementat de manera significativa la seva inversió pública en polítiques destinades a pal·liar els efectes de la crisi. Des de l’inici de la crisi econòmica l’any 2008, el pressupost municipal de promoció econòmica ha augmentat en més del doble (+143%). Des de 2013, l’increment ha estat del 22,8% i, entre 2017 i 2018, ha continuat augmentant d’un 16,4%. Juntament amb Serveis Socials, és l’àrea municipal amb major increment de pressupost.

La millora dels indicadors d’ocupació al Prat

Les mesures anteriors han contribuït a millora dels indicadors del Prat de Llobregat pel que fa a l’atur, la taxa d’activitat i d’ocupació o el teixit productiu.
Atur registrat

El Prat ha tancat l’any 2017 amb 3.597 persones a l’atur, un 13% menys que el 2016, cosa que representa la xifra més baixa des de setembre de 2008. El descens interanual de l’atur és superior al de la comarca del Baix Llobregat (-11,5%), al del conjunt de Catalunya (-7,9%) i al d'Espanya (-7,8%). Entre 2013 i 2017, l’atur ha disminuït d’un 38,5% al Prat (2.248 persones a l'atur menys).
Taxa d’activitat i taxa d’ocupació

El Prat  té una taxa d’activitat del 74,7%, un percentatge superior al de la comarca (73%). Entre 2013 i 2017, la taxa d’activitat ha augmentat 2,4 punts percentuals. La població ocupada resident al municipi és de 26.974 persones (87,1%). Respecte a l’any 2016, l’índex d’ocupació ha crescut en 9,8 punts percentuals.
Teixit productiu

El Prat ha tancat l’any 2017 amb 41.980 llocs de treball registrats, 1.226 més que un any enrere (+3%), mantenint la tendència a l’alça dels darrers anys. Entre 2013 i 2017, els llocs de treball localitzats a la ciutat han augmentat d’un 29,8% (9.645 llocs de treball més) i ja se situen per sobre dels previs a l’inici de la crisi. 

Descarregar

(2)
(1)
(2)

Compartir

A les xarxes