dimarts, 3 novembre, 2020 - 13:15

Ple municipal telemàtic del mes de novembre

Demà, dimecres 4 de novembre, se celebra el Ple Municipal ordinari del mes de novembre a partir de les 18 h. En el context de la segona onada de la Covid, s’intensificarà l’ús dels mitjans telemàtics al ple municipal.

Presencialment, assistiran al Saló de Plens únicament l’alcalde i els portaveus dels grups municipals, així com la secretària de la corporació, mentre que la resta de regidors i regidores i l’interventor hi participaran telemàticament.  Aixi doncs, es recupera el mateix format de ple telemàtic que es va adoptar durant la primera onada de la Covid.

Els mitjans de comunicació, així com totes les persones interessades, podran seguir el ple telemàticament a través de elprat.tv , que l’emetrà per streaming.

 

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Alcaldia

2.- Designació de representant a la Fundació Rubricatus (exp. 18064/19).

Gestió Tributària

3.- Concessió de beneficis fiscals per a les obres d'ampliació del Centre d'esplai destinat a alberg, centre de formació i espai multifuncional, fase II (28635/20).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.12/20 (exp. 29562/20).

Recursos Humans

5.- Modificació del catàleg retributiu de llocs de treball (exp. 29218/20).

Contractació i Compres

6.- Regularització dels vehicles i contenidors, i revisió de preus del contracte del servei de neteja d'espai públic i recollida de residus (exp. 11738/17).

7.- Regularització dels vehicles i maquinària, revisió de preus i modificació del contracte del servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp. 2250/18).

Patrimoni

8.- Adquisició, de forma directa, mitjançant compravenda, de l'edifici d'oficines situat al carrer Lo Gaiter del Llobregat, núm. 124-132 (exp. 18101/20).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Acció Ambiental i Energia

9.- Adhesió a l'Associació de municipis per l'energia pública, AMEP i aprovació del seus estatuts (exp. 24365/20).

Manteniment i Serveis Urbans

10.- Aprovació del Pla director d'enllumenat públic del Prat de Llobregat (exp. 21537/20).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

11.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, adoptats des de l'últim Ple.

12.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, tercer trimestre de 2020 (exp. 15424/20).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

13.- Declaració institucional per a declarar El Prat de Llobregat com a municipi feminista (exp. 30471/20).

14.- Declaració institucional de recolzament al manifest del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones 2020 (exp. 27064/20).

15.- Declaració institucional de recolzament al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans (exp. 24279/20).

16.- Moció de recolzament al gremi de bars i restauració del Prat de Llobregat davant les mesures preses pel Govern de la Generalitat i de creació d'ajuts econòmics al sector.

17.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes