dimarts, 5 juliol, 2022 - 11:00

Ple municipal ordinari del mes de juliol

 

El ple municipal ordinari del mes de juliol tindrà lloc demà, dimecres dia 6, a partir de les 18 h.  La sessió plenària, que es farà de forma presencial, també es podrà seguir en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv.

 

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/22 (exp. 21349/22).

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 468/22).

 

Recursos Humans

4.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal (exp. 23538/22).

5.- Resolució de recurs contra la modificació de la plantilla municipal per aplicació de la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública (exp. 13056/22).

 

Contractació i Compres

6.- Adjudicació del servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp.

4038/22).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

 

Protecció Civil

7.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil (exp. 12317/22).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

8.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

9.- Donar compte de l'Informe anual del Síndic de Greuges sobre l'activitat desenvolupada durant l'any 2021 (exp. 18048/22).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

10.- Moció sobre el compliment dels drets humans a la frontera d'Espanya amb El Marroc a Ceuta i Melilla.

11.- Moció per a la tramitació d'ajuts per a garantir una vida digna per a les persones malaltes d'ELA.

12.- Moció per dotar de sistemes d'ombres els parcs infantils de la ciutat.

 

13.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes