dimarts, 23 juliol, 2019 - 14:45

Ple municipal extraordinari del mes de juliol

 

El proper dimecres 24 de juliol se celebra el Ple Municipal extraordinari del mes juliol.

 

Ordre del dia:

Alcaldia
1.- Donar compte de la modificació de la denominació de grup municipal (exp. 17527/19).
2.- Modificació de la designació dels representants en el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (exp. 18064/19).
3.- Aprovació inicial de la modificació Reglament Orgànic Municipal (exp. 15935/16).

Gestió Tributària
4.- Concessió de beneficis fiscals per a les obres de construcció del Parc de les Olors de Cal Monés (exp. 17457/19).
5.- Concessió de beneficis fiscals per a obres a l'Institut Les Salines (exp. 20235/19).
6.- Concessió de beneficis fiscals per a les obres de reforma interior del edifici de la Fundació Rubricatus (exp. 20238/19).
7.- Concessió de beneficis fiscals per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat a l'Escola Bernat Metge (exp. 20239/19).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics
8.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/19 (exp. 9779/19).
9.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 4148/19).

Recursos Humans
10.- Aplicació d'un increment econòmic de 0'25% al personal municipal (exp. 1227/19).

Contractació i Compres
11.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord de revisió de preus del contracte de la gestió del servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus (exp. 8382/10).
12.- Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de neteja d'espai públic i recollida de residus amb mesures de contractació pública sostenible, d'igualtat de dones i homes i d'altres aspectes socials i laborals (exp. 11738/17).
13.- Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de neteja de dependències i edificis municipals, amb mesures de contractació pública sostenibles, d'igualtat de dones i homes i d'altres aspectes socials i laborals (exp. 2250/18).

Patrimoni
14.- Aprovació de la cessió de l'immoble situat al Parc Fondo d'en Peixo per destinar-lo a institut de secundària (exp. 9071/19).

Urbanisme
15.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità ronda Sud-illa 11 (exp. 5483/19).

Participació Ciutadana
16.- Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (exp. 1345/19).

Alcaldia
17.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.
18.- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària.

Mocions
19.- Moció per a l'estudi de la modificació de l'ordenança de mobilitat per a regular l'ús d'aparells elèctrics de mobilitat personal: patinets, bicicletes i monocicles.

20.- Precs i preguntes

 

La sessió plenària serà retransmessa en directe per elprat.tv. 

 

CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Acte: Ple Municipal extraordinari

Dia: Dimecres, 24 de juliol

Hora: 18.00 h

Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament del Prat (Plaça de la Vila, 1)

 

Compartir

A les xarxes