dimarts, 7 setembre, 2021 - 09:45

Ple municipal del Prat del mes de setembre

 

El ple municipal es podrà seguir a través del canal Youtube de l'Ajuntament i també a través de elprat.tv.

 

El ple municipal ordinari del mes de setembre tindrà lloc demà, dimecres dia 8, a partir de les 18 h. Tots els regidors i regidores hi assistiran presencialment, però, per preservar les distàncies de seguretat, es repartiran en l’espai normalment reservat per al públic, com ve sent habitual en els darrers plens.

El ple es podrà seguir telemàticament i en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament . En aquest mateix canal, es podrà recuperar el vídeo complet de la sessió del ple, tot just després de la seva finalització. Així mateix, es podrà seguir a través de elprat.tv. L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Presa de possessió del càrrec de regidora de Maria Carmen Blázquez i Puerto (exp. 14079/19).

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2020 (exp.19565/21).

4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/21 (exp. 25447/21).

5.- Justificació assignació econòmica als grups municipals, segon semestre 2019 (exp. 21554/21).

6.- Justificació assignació econòmica als grups municipals, exercici 2020 (exp. 22735/21).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Intervenció d'activitats i serveis

7.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de guals (exp. 33238/19).

Espai Públic

8.- Aprovació inicial del Pla d'accessibilitat municipal, fase 1: Casc urbà (exp. 22342/21).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

9.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

10.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, segon trimestre de 2021 (exp. 20947/21).

11.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2021 (exp. 12568/21).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

12.- Moció sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears.

13.- Moció de recolzament a les nenes i dones afganes.

14.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes