dimarts, 8 març, 2022 - 11:00

Ple municipal del Prat del mes de març

 

Donada la millora de la situació sanitària, el ple municipal es tornarà a celebrar en format totalment presencial. Igualment, es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i elprat.tv.

 

El ple municipal ordinari del mes de març tindrà lloc demà, dimecres dia 9 de març, a partir de les 18 h.  Atenent a la millora de la situació sanitària, el ple de demà tornarà al format completament presencial i la sessió estarà oberta a les persones interessades, que el podran seguir des de l’espai reservat per al públic.  Igualment, el ple es retransmetrà en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv.

 

L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Gestió Tributària
2.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (exp. 33776/21).-
Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics.
3.- Justificació de l'assignació econòmica al Grup Municipal El Prat en Comú (exp. 21554/21).
4.- Justificació de l'assignació econòmica als Grups Municipals, exercici 2020 (exp. 22735/21).

 

Recursos Humans
5.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal (exp. 5481/22).
6.- Ratificació de decret d'Alcaldia relatiu a l'increment de retribucions del personal municipal (exp. 2598/22).


C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA
 

Acció Ambiental i Energia
7.- Ratificació de la composició de la Comissió d'estudi per a l'elaboració de la memòria justificativa de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència per a la comercialització pública d'energia (exp. 13226/21).
8.- Ratificació de la composició de la Comissió d'estudi per a l'elaboració de la memòria justificativa de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència per a l'explotació de diversos serveis energètics (exp. 30029/21).

Espai Públic
9.- Aprovació definitiva del Projecte executiu de reforma interior i nova construcció del gimnàs de l'Institut Escola Pepa Colomer (exp. 27089/21).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
 

Alcaldia
10.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.
11.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre 2021 (exp. 12568/21).
12.- Presa de coneixement de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2021 (exp. 3540/22).


MOCIONS
13.- Declaració institucional amb motiu del Dia internacional de les Dones 2022.
14.- Declaració Institucional de suport a la societat ucraïnesa i en defensa de la Pau.
15.- Declaració institucional contra l'exclusió financera, serveis bancaris públics.
16.- Moció per a la transformació de la SAREB en un instrument per garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments.
17.- Moció en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran al municipi.


18.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes