dimarts, 4 maig, 2021 - 14:30

Ple municipal del Prat del mes de maig

 

El ple municipal es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i també a través de elprat.tv.

 

El ple municipal ordinari del mes de maig tindrà lloc demà, dimecres dia 5, a partir de les 18 h. Com ja es va fer en el darrer ple, tots els regidors i regidores assistiran presencialment al Saló de Plens, però, per tal de garantir les distàncies de seguretat, es distribuiran també per l’espai habitualment reservat per al públic.

Totes les persones interessades el podran seguir en directe per mitjans telemàtics, a través del canal que té l'Ajuntament a Youtube, on es podrà recuperar i tornar a veure la sessió immediatament després de la seva finalització. Igualment, es podrà seguir com és habitual a través de elprat.tv. L’emissió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament es va posar en marxa el mes passat per facilitar l’accessibilitat del plenari per mitjans temàtics.

 

L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

2.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/21 (exp. 14351/21).

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 10573/21).

Recursos Humans

4.- Modificació del catàleg retributiu amb l'aprovació de la creació d'un lloc d'inspector/a en cap de la Policia Local (exp. 13077/21).

Sistemes i Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

5.- Aprovació inicial del Reglament d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (exp. 1719/21).

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Acció Ambiental i Energia

6.- Aprovació definitiva de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions

d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi del Prat de Llobregat (exp. 10588/20).

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Joventut

7.- Aprovació inicial de les bases específiques de subvencions en l'àmbit dels

ensenyaments d'educació superior, cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024 (exp. 11588/21).

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

9.- Donar compte de l'Informe anual del Síndic de Greuges sobre l'activitat

desenvolupada durant l'any 2020 (exp.14808/21).

DECLARACIONS I MOCIONS

10.- Moció per l'alliberament de les patents de la vacunació.

11.- Moció per al desenvolupament d'un sistema de seguiment de les mocions.

12.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes