dimarts, 31 maig, 2022 - 09:30

Ple municipal del Prat del mes de juny

 

La sessió plenària es farà presencialment, però es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i elprat.tv.

 

El ple municipal ordinari del mes de juny tindrà lloc demà, dimecres dia 1, a partir de les 18 h.  La sessió plenària es farà de forma presencial i estarà oberta a les persones interessades, que el podran seguir des de l’espai reservat per al públic.  Igualment, el ple es retransmetrà en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv.

 

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

 

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Gestió Tributària

2.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d'escoles bressol (exp. 14192/22).

Contractació i Compres

3.- Adscripció de vehicle al contracte de servei de manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat incloent les cruïlles semafòriques (exp. 3410/10).

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

4.- Aprovació provisional de la Modificació del Pla general metropolità per a la regulació dels establiments de jocs d'atzar i associacions de fumadors (exp. 20915/21).

5.- Estimació parcial d'al·legació i segona aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a la delimitació del Prat de Llobregat com a àrea subjecta a tanteig i retracte (exp. 33999/21).

Assumpte sense dictaminar

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

6.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 11/2022 (exp. 20118/22).

Assumptes sobrevinguts

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

7.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

8.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, primer trimestre de 2022 (exp. 14321/22).

9.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre 2022 (exp. 14358/22).

10.- Presa de coneixement del Pla de control financer corresponent a l'exercici 2020 (exp. 15013/20).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

11.- Declaració institucional relativa al Dia Mundial de Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa.

12.- Moción para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en el Prat de Llobregat.

13.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes