dimarts, 6 juliol, 2021 - 10:00

Ple municipal del Prat del mes de juliol

 

El ple municipal es podrà seguir a través del canal Youtube de l'Ajuntament i també a través de elprat.tv.

 

El ple municipal ordinari del mes de juliol tindrà lloc demà, dimecres dia 7, a partir de les 18 h. Com s’ha vingut fent en els darrers plens en l’actual context sanitari, tots els regidors i regidores assistiran presencialment al Saló de Plens, però, per mantenir les distàncies de seguretat, es repartiran en l’espai normalment reservat per al públic.

El ple es podrà seguir en directe telemàticament pel del canal de Youtube de l’Ajuntament , on es podrà recuperar immediatament després de la seva finalització. A més, es podrà seguir a través de elprat.tv. L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Alcaldia

2.- Designació de representant en el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (exp. 18064/19).

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 15698/21).

4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2021 (exp.

20851/21).

 

Habitatge

5.- Aprovació definitiva del Pla local d'habitatge del Prat de Llobregat 2021-2027 (exp. 9194/21).

 

Contractació i Compres

6.- Pròrroga del contracte del servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp. 2250/18).

 

Sistemes i Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

7.- Aprovació inicial del Pla Local de Govern Obert (exp. 21376/21).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Ciutadania

8.- Aprovació inicial de les bases específiques de subvencions per fer front a l'impacte social negatiu causat per la Covid-19 al teixit associatiu (exp. 16917/21).

 

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

 

Educació

9.- Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per activitats complementàries dels centres educatius de la ciutat, any 2021 (exp.17154/21).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

10.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

11.- Presa de coneixement de l'estat d'execució del pressupost, primer trimestre de 2021 (exp. 20947/21).

 

DECLARACIONS I MOCIONS

 

12.- Moció per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya.

13.- Moció sobre l'exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis.

14.- Moció per impulsar la creació d'un complex municipal amb piscines descobertes d'ús recreatiu.

 

15.- PRECS I PREGUNTES.

 

16.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (exp. 14079/19).

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes