dimarts, 12 gener, 2021 - 12:00

Ple municipal del Prat del mes de gener

 

El ple municipal ordinari del mes de gener, el primer de l’any 2021, tindrà lloc demà, dimecres dia 13, a partir de les 18 h. Es farà amb el suport de mitjans telemàtics. Presencialment, assistiran al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat únicament l’alcalde i portaveus dels diferents grups municipals, mentre que la resta de regidors i regidores hi participaran telemàticament.

El ple telemàtic es podrà seguir per streaming a través de ElPrat.tv.

L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

2.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 35525/20).

3.- Rectificació d'errada material a l'acord plenari relatiu a la modificació de crèdits núm. 5/2020 (exp. 11044/20).

 

Habitatge

4.- Encàrrec de gestió a l'empresa municipal Prat Espais SLU, de la prestació del servei públic de l'oficina municipal de l'habitatge, any 2021 (exp. 34568/20).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

 

Urbanisme

5.- Suspensió de llicències i comunicats d'activitats relatius a establiments de jocs d'atzar, salons de jocs, bingo i casinos de joc, així com associacions de fumadors (exp. 38084/20).

 

Protecció Civil

6.- Aprovació de la revisió del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) (exp. 28611/20).

 

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

 

Educació

7.- Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a l'execució de les obres de reforma interior i nova construcció del gimnàs de l'Institut Escola Pepa Colomer (exp. 6894/20).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

 

DECLARACIONS I MOCIONS

9.- Declaració institucional d'adhesió a la nova Carta de les Ciutats Educadores i el compromís de desenvolupar els seus principis a la Ciutat del Prat de Llobregat (exp. 35772/20).

10.- Declaració institucional d'adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (exp. 320/21).

11.- Moció per millorar la qualitat de l'aire als espais tancats dels edificis municipals i centres educatius.

12.- Moció per preservar els camps de la zona del PAU 2 de l'ARE Eixample Sud.

13.- Moció per a la creació d'una taula de treball d'informació i debat en l'àmbit de l'aprovació del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM).

 

14.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes