dimarts, 5 abril, 2022 - 15:00

Ple municipal del Prat del mes d’abril

 

El ple, que per segon mes consecutiu tindrà lloc de forma completament presencial, es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i elprat.tv.

 

El ple municipal ordinari del mes d’abril tindrà lloc demà, dimecres dia 6, a partir de les 18 h.  Com ja es va fer el ple de març, la sessió de demà es farà de forma completament presencial i estarà oberta a les persones interessades, que el podran seguir des de l’espai reservat per al públic.  Igualment, el ple es retransmetrà en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv.

L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Gestió Tributària

2.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escoles bressol (exp. 10267/22).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 7/2022 (exp. 10084/22).

4.- Correccions d'errades aritmètiques a la justificació de l'assignació econòmica als Grups Municipals, exercici 2020 (exp. 22735/21).

Recursos Humans

5.- Modificació del catàleg retributiu de llocs de treball, any 2022 (exp. 10428/22).

Contractació i Compres

6.- Licitació del servei de neteja de dependències i edificis municipals (exp. 4038/22).

7.- Liquidació del contracte per a la gestió de servei d'enllumenat públic, incloses cruïlles semafòriques del Prat de Llobregat (exp. 3410/10).

Desenvolupament Econòmic

8.- Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions a empreses participants al projecte "Logística 4.0: generant un ecosistema d'innovació" (exp. 4032/22).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Acció Ambiental i Energia

9.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat (10382/22).

 

C.I. DE SERVEIS A LES PERSONES

Acció Social

10.- Aprovació inicial del Pla Local d'infància i adolescència, PLIA, 2022-2025 (exp. 10112/22).

Assumptes sobrevinguts

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

11.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.

MOCIONS

12.- Moció posem en valor les cures. Defensem uns serveis d'atenció domiciliària desmercantilitzats i de qualitat.

13.- Moció per reclamar l'obertura d'espais de negociació entre el Departament d'Educació i la moratòria de la nova proposta de reorganització del calendari escolar.

14.- Moció en suport al dret d'autodeterminació del poble Sahrauí.

15.- Moció per ampliar l'edat de la T-Jove fins als 30 anys.

 

16.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes