dijous, 12 setembre, 2019 - 09:45

Dijous 12 de setembre, a les 18 h

Ple municipal del mes setembre

Avui, dijous 12 de setembre, se celebra el Ple Municipal ordinari del mes de setembre. Començarà a les 18 h al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat.

Els punts a tractar de l’ordre del dia són els següents:

 

I.PART RESOLUTIVA

1- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 3 de juliol de 2019.

2- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 24 de juliol de 2019.

D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Alcaldia

3- Adhesió a l'Associació Catalana de Municipis, ACM (exp. 24582/19).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

4- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2018 (exp.13235/19).

5- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp.22786/19).

Contractació i Compres

6- Ratificació del Decret relatiu a la suspensió del procediment de contractació del servei d'ajuda a domicili als ciutadans del Prat de Llobregat (exp. 10467/19).

SERVEIS A LES PERSONES

Acció Social

7- Adhesió al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (exp. 22946/19).

 

II. PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

8- Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.

9- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària.

10- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost, segon trimestre de 2019 (exp.13454/19.

11- Donar compte de l'informe de morositat, segon trimestre de 2019 (exp. 13186/19).

MOCIONS

12- Moció per a la plantació d'espècies hipoalergèniques.

13- Moció de rebuig a la Llei de contractes de serveis a les persones.

14- PRECS I PREGUNTES.

 

CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Acte: Ple Municipal ordinari
Dia: Dijous, 12 de setembre 
Hora: 18.00 h
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament del Prat (Plaça de la Vila, 1) 

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes