dimarts, 6 octubre, 2020 - 12:15

Ple municipal del mes d’octubre

S’habilitarà el vestíbul de l’Ajuntament per als mitjans i la ciutadania que vulguin seguir la sessió de forma presencial, i la sala de plens s’usarà per distribuir els regidors i regidores tot mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres entre persones.

 

Demà, dimecres dia 7, tindrà lloc el Ple Municipal ordinari del mes de d’octubre. Començarà a les 18 h i se celebrarà de forma presencial, però adequant la disposició dels regidors i regidors al Saló de Plens d’acord amb les mesures de seguretat que requereix l’actual context sanitari.

L’alcalde, els portaveus dels grups municipals i els tinents i tinentes d’alcaldia ocuparan els seients habituals dels regidors i regidores, mentre que la resta seurà a l’espai normalment reservat per al públic. D’aquesta manera, es respectaran les distàncies de seguretat. 

Al vestíbul de l’Ajuntament, es reservaran algunes places limitades per als mitjans de comunicació que vulguin seguir el ple a través de la retransmissió que es farà en la pantalla ubicada en aquest espai. El ple també es podrà seguir per streamig a través de elprat.tv.

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

Alcaldia

2.- Modificació del Programa d'Actuació Municipal 2020-2023 (exp. 32160/19).

 

Gestió Tributària

3.- Modificació de les ordenances fiscals i de preus públics, i prestacions patrimonials de caràcter públic de naturalesa no tributària, exercici 2021 (exp. 24313/20).

 

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020 (exp.

26052/20).

5.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2020 (exp.

26200/20).

 

Recursos Humans

6.- Modificació de l'estructura retributiva del lloc de treball de cap de Servei Jurídic Administratiu d'Urbanisme i Medi Ambient (exp. 25336/20).

 

Desenvolupament Econòmic

7.- Aprovació inicial de les bases específiques de subvencions per fer front a l'impacte econòmic negatiu causat per la COVID-19 (exp. 25693/20).

 

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

 

Urbanisme

8.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità de la façana nord del polígon industrial Pratenc (exp. 33361/18).

 

Feminisme i LGTBI

9.- Aprovació inicial del Pla Local per la diversitat sexual, de gènere i afectiva 2020-2025 (exp. 22611/20).

 

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Alcaldia

10.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, adoptats des de l'últim Ple.

 

DECLARACIONS I MOCIONS

 

11.- Moció en defensa del sistema públic de salut, per a un nou pacte nacional de salut a Catalunya i de rebuig a la privatització de serveis duts a terme pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

12.- Moció en suport de les institucions catalanes i la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

13.- Moción para la instalación de desfibriladores en centros escolares públicos y guarderías municipales.

 

14.- Moción para instar a adecuar el diseño de las instalaciones municipales, los equipamientos, el mobiliario urbano y los espacios de atención al público, a los requerimientos sanitarios y de protección frente a la propagación de la covid-19.

 

15.- Moción para dar la opción a los padres a pedir la jornada continua en los centros educativos del Prat de Llobregat.

 

16.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes