dimarts, 1 octubre, 2019 - 10:00

Ple municipal del mes d’octubre

 

Demà, dimecres 2 d’octubre, se celebra el Ple Municipal ordinari del mes d’octubre. Començarà a les 18 h al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat.

Els punts a tractar de l’ordre del dia són els següents:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Gestió Tributària

2.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i dels preus públics, i establiment de PPPNT per a l'exercici econòmic de 2020 (exp. 21982/19).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de diverses factures (exp. 25520/19).

4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2019 (exp.

26457/19).

Govern Obert i Innovació

5.- Aprovació de la xifra de població i dades estadístiques del Padró d'habitants a 1 de gener de 2019 (exp. 8670/19).

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

6.- Donar compte d'altres acords, resolucions i/o assumptes de competència plenària.

MOCIONS

7.- Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans.

8.- Moció per instar a l'Ajuntament perquè garanteixi l neutralitat als centres educatius del Prat de Llobregat.

9.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes