dimarts, 3 març, 2020 - 11:15

Ple municipal del mes de març

 

Demà, dimecres 4 de març, se celebra el Ple Municipal ordinari del mes de març. Començarà a les 18.00 h al Saló de Plens de l’Ajuntament del Prat.

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Alcaldia

2.- Reconeixement com a mitjans propis de l'Ajuntament dels ens creats pel CSASC, SA (exp. 5487/20).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Aprovació de la despesa plurianual del projecte "Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum a les teulades de 22 edificis municipals" (exp. 5586/20).

Habitatge

4.- Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa de mediació per al lloguer social, any 2020 (esp. 3298/20).

Recursos Humans

5.- Ratificació del decret d'Alcaldia DEC/1148/2020, de 19 de febrer (exp. 4788/20).

6.- Aprovació del nou complement retributiu per a la Unitat de Suport Operatiu (USO) de la Policia Local (exp. 32948/18).

C.I. D'URBANISME, ACCIÓ AMBIENTAL, ENERGIA, SERVEIS I CIUTADANIA

Urbanisme

7.- Aprovació inicial de la modificació de la Modificació puntual del Pla general metropolità ronda Sud-illa 11 (exp. 1031/20)

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

8.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia dictats en matèria de cartipàs.

9.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde des de l'últim Ple, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

10.- Donar compte de l'informe de morositat, quart trimestre de 2019 (exp. 13186/19).

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

11.- Declaració institucional de recolzament al manifest per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones (exp. 4443/20).

12.- Declaració institucional en defensa de l'equilibri territorial al Delta del Llobregat i de rebuig a la proposta d'ampliar la tercera pista de l'Aeroport (exp. 6355/20).

MOCIONS

13.- Moció per a la creació d'una Guia de Llicencies Urbanístiques i Ambientals,

Declaracions Responsables, Comunicacions Prèvies i altres actes urbanístics municipals.

14.- Moció en suport del dia internacional de la visibilitat Trans.

15.- Moció per a la visualització dels diferents grups municipals a la revista municipal i a la pàgina Web del Ajuntament.

16.- Moció de suport a les treballadores i treballadors de l'empresa Nissan.

17.- Moció de suport als treballadors i treballadores de l'empresa Gate Gourmet.

18.- Moció per garantir uns pressupostos més socials a Catalunya i per a millorar el finançament dels ens locals.

19.- PRECS I PREGUNTES.

Descarregar

(2)

Compartir

A les xarxes