divendres, 28 juliol, 2023 - 18:00

L'Ajuntament del Prat celebra demà sessió ordinària del Ple

El ple municipal del mes de setembre serà demà, dijous 28, a partir de les 18.00 h 

La sessió plenària, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més,  en finalitzar el ple, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat.

L'ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. DE SERVEIS GENERALS

Alcaldia
2.- Designació de representants de l'Ajuntament en la Fundació Rubricatus i en la Red de Entidades Locales para desarrollar la Agenda 2030 (22841/23).

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics
3.- Aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic de 2022 (exp.16393/23).
4.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 34/2023 (exp. 29228/23).
5.- Justificació de la assignació econòmica al grup municipal Podemos El Prat, exercici 2021 (exp.17864/23).
6.- Justificació de les assignacions econòmiques als grups municipals, exercici 2022 (exp. 17864/23).
7.- Justificació de les assignacions econòmiques als grups municipals, exercici 2023 (mandat 2019-2023) (exp. 17864/23).
8.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de factures de subministrament d'energia (exp. 22904/21).
9.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de factura per a manteniment de serveis (exp. 22917/23).

Recursos Humans
10.- Modificació de la plantilla municipal (exp. 22391/23).
11.- Sanció per falta molt greu a una treballadora del programa de Pla d'ocupació de l'AMB (exp. 19735/23).

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
Alcaldia

12.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.
13.- Presa de coneixement del Pla de control financer corresponent a l'exercici 2023 (exp. 26012/23).
14.- Presa de coneixement de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2023 (exp. 14554/23).
15.- Presa de coneixement de l'Informe anual del Síndic de Greuges sobre l'activitat desenvolupada durant l'any 2022 (exp.28954/23).
 

DECLARACIONS I MOCIONS
16.- Declaració institucional de suport al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans edició 2023.
17.- Declaració institucional de suport a la població del Marroc afectada pel terratrèmol.
18.- Declaració institucional de solidaritat amb el poble libi i les persones afectades per les inundacions de Derna.
19.- Moció per la creació d'un Consell Municipal de Festa Major.
20.- Moció per a l'actualització de la seguretat municipal.
21.- Moció per la millora del servei de la Policia Local.


22.- PRECS I PREGUNTES.

Compartir

A les xarxes