dimarts, 26 març, 2024 - 09:00

L'Ajuntament del Prat celebra demà el Ple ordinari de març

La sessió ordinària del mes de març serà demà, dimecres 27 de març, a partir de les 18 h 

El Ple municipal, que tindrà lloc a la Casa de la Vila, es podrà seguir telemàticament en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament  i el elprat.tv. A més,  en finalitzar la sessió, es podrà accedir a la videoacta corresponent, que constarà del vídeo del ple subtitulat. La videoacta es podrà consultar tant al canal de Youtube de l’Ajuntament com a l’espai web actes.elprat.cat.

L'ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Presa de possessió del càrrec dels regidors de Isabel Fernández García i d’Agustín Mataró Soto (exp. 13953/23).

I.- PART RESOLUTIVA

C.I. DE SERVEIS GENERALS

Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit per al pagament de despeses ocasionades per l'assistència a diferents formacions i reunions de treball (exp. 39642/23).

Recursos Humans

4.- No admissió de recurs de reposició interposat contra la modificació de la plantilla del personal municipal, any 2024 (exp. 33378/23).

C.I. DE TERRITORI

Projectes Urbans

5.- Aprovació definitiva del Projecte executiu per a la rehabilitació d'edifici del c/ Lo Gaiter de Llobregat nº 124 per a la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les persones (exp. 40278/23).

Transport i Mobilitat

6.- Aprovació definitiva de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat del Prat de Llobregat (exp. 31655/23).

II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Alcaldia

7.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, des de l'últim Ple.
8.- Presa de coneixement de la liquidació del pressupost municipal, exercici 2023 (exp. 6693/24).
9.- Presa de coneixement de l'informe emès per la Intervenció Municipal amb motiu de la liquidació del pressupost, exercici 2023 (exp. 8902/24).
10.- Presa de coneixement dels resultats de l'auditoria operativa i de compliment de la legalitat envers als ens dependents (exp. 39034/23).

DECLARACIONS I MOCIONS

11.- Moció per l'elaboració d'un pla local contra les ocupacions delinqüencials i conflictives.
12.- Moció per l'avaluació objectiva de les pacificacions i la futura implantació de la ZBE.
13.- Moció en relació a la implantació de la Zona de Baixes Emissions.

14.- PRECS I PREGUNTES

Compartir

A les xarxes